Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilememesinin nedeni neler olabilir?

Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilememesinin nedeni neler olabilir? Açıklayınız. Anayasamızın bazı maddeleri yeni toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak zaman içinde değiştirilmiştir. Ancak anayasamızda öyle maddeler vardır ki bunlar değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu maddelerde devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti ile ilgili hükümler yer almaktadır. Buna göre anayasamızın birinci maddesinde devletimizin şekli […]

Demokrasi anlayışının gelişmesiyle birlikte devletlerin yönetim biçimlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur?

Demokrasi anlayışının gelişmesiyle birlikte devletlerin yönetim biçimlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız. Demokrasi anlayışının gelişmesi ile birlikte dünya üzerindeki imparatorluklar, krallıklar yıkılmış, yada krallar sembolik hale gelmiş, ülkeleri bir hanedan, aile, bir grup veya dini sınıf yönetemez, halkın kendi içinden seçtiği temsilciler yoluyla ülkeler yönetilmeye başlanmıştır. Günümüzde bile bütün dünyada demokrasi daha tam anlamıyla anlaşılabilmiş […]

Cumhuriyet yönetimini Meşrutiyet yönetiminden ayıran en önemli özelliği nedir?

Cumhuriyet yönetimini Meşrutiyet yönetiminden ayıran en önemli özelliği nedir? Açıklayınız.  Meşrutiyette, halkın seçtiği temsilcileri olmasına rağmen, devlet başkanlığı bir hanedanın elindedir. Seçimle devlet başkanlığı seçilemez. Padişahın otoritesi çok güçlüdür. Milletvekillerini sürgün etme yetkisi dahi vardır. Meşrutiyette egemenlik kayıtsız şartsız milletin değildir. Egemenliğin bir kısmı millettedir. Cumhuriyet ise, tamamıyla halkın kendi kendini yönetmesi, egemenliğin halka ait […]

İlk anayasanın kabul edilmesinin önemini açıklayınız.

İlk anayasanın kabul edilmesinin önemini açıklayınız. Demokratikleşme yolunda çok önemli bir adımdır. Osmanlı halkı ilk defa sandıklarla tanışmış, temsilcilerini seçebilme imkanına kavuşmuştur. Seçimlerde önemli kısıtlamalar da olsa önemli bir adımdır. Kanun yapma yönünden padişah yetkilerini sınırlamıştır. 23 Aralık 1876’da padişah tarafından kabul ve ilan edilen kanunuesasi (anayasa) ile Osmanlı Devleti meşrutiyet yönetimine geçti. Meşrutiyet Döneminde […]

Kurultay ve divanın benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Kurultay ve divanın benzer ve farklı yönleri nelerdir? Kurultay ilk Türk devletlerinde, divan ise Selçuklu ve Osmanlılarda görülen meclislerdir. Kurultay ile divanın benzerlikleri Divan biçiminde de kurultayda da, hükümdarlık babadan oğula geçer. Bu meclislerden fikir alınır. Son söz her zaman hükümdarındır. Kurultay ile divanın farklılıkları Divana padişah (Osmanlıda veziriazam da başkanlık etmiştir) kurultaya kağan başkanlık eder. […]

Türk devletlerinde kağanın görevleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bilge Kağan’ın yukarıdaki konuşmasından yola çıkarak ilk Türk devletlerinde kağanın görevleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Konuşmadan çıkardığımız sonuca göre, ilk Türk devlerinde kağanın görevleri, milleti için çalışmak, ülkesine sahip çıkmak, milletini zengin kılmalı, açı doyması, çıplağın giyinmesi için çalışmalı milletinin de sayısını arttırmalıdır.

Atatürk’ün Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün anayasamızda yer alması

Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün anayasamızda yer almasının nedeni sizce ne olabilir? Açıklayınız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü anayasaya girerek, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik şeklinin kati ve kesin belirtilmiş olup, Egemenliğin ancak halktan alınabileceğini, Teokratik egemenlik anlayışından vazgeçildiğini göstermek istenmiştir. Bu söz ile artık ülkede, padişahın değil halkın temsilcilerinin kararlarının etkili olacağını göstermektedir. Egemenlik […]

Geçmişten günümüze kurulan Türk devletlerinden üçünü seçerek…

Geçmişten günümüze kurulan Türk devletlerinden üçünü seçerek yönetim şekilleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. Türkler, tarihleri boyunca çok geniş alanlara yayılmışlar, gittikleri yerlerde devletler kurmuşlar ve varlıklarını binlerce yıldır kesintisiz olarak devam ettirmişlerdir. Türk milleti tarihteki devamlılığının son örneğini Kurtuluş Savaşı yıllarında göstermiştir. Bütün olumsuzluklara rağmen vatanını kurtarmış ve yönetim şekli cumhuriyet olan yeni bir Türk devleti […]

Sayfa 5 of 139« İlk...34567...102030...Son »