Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

Geçmişten günümüze kurulan Türk devletlerinden üçünü seçerek…

Geçmişten günümüze kurulan Türk devletlerinden üçünü seçerek yönetim şekilleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. Türkler, tarihleri boyunca çok geniş alanlara yayılmışlar, gittikleri yerlerde devletler kurmuşlar ve varlıklarını binlerce yıldır kesintisiz olarak devam ettirmişlerdir. Türk milleti tarihteki devamlılığının son örneğini Kurtuluş Savaşı yıllarında göstermiştir. Bütün olumsuzluklara rağmen vatanını kurtarmış ve yönetim şekli cumhuriyet olan yeni bir Türk devleti […]

Okulunuzdaki sosyal kulüp faaliyetleri sırasında demokrasinin hangi ilkelerini…

Okulunuzdaki sosyal kulüp faaliyetleri sırasında demokrasinin hangi ilkelerini uygulama imkanı buluyorsunuz? Okulumuzdaki sosyal kulüplerde, yöneticileri seçerek, demokratik seçim yapıyor ve çoğunluğun kararı kişilerin yönetime gelmesini sağlıyoruz. Kulüp ile ilgili faaliyetler için, toplantılarda katılanlar tarafından kararlar alarak, demokratik bir karar alıyoruz.

Önemli gördüğünüz bir soruna kamuoyunun dikkatini çekmek için…

Önemli gördüğünüz bir soruna kamuoyunun dikkatini çekmek için ifade özgürlüğü sınırlarını aşmadan neler yaparsınız? Bir soruna çözüm bulmak için, sorumlulara ve ilgililere hakaret etmeden, kişiliklerine saldırmadan, sorun veya sorumlular hakkında, sosyal medya ve internet ortamlarında kamuoyu oluşturacak ses getirecek kampanyalar düzenlerim. Tv ve gazetelere ulaşmaya çalışır. Bunlar aracılığıyla toplumsal duyarlılık oluşturmaya çalışırım.

Türkiye Cumhuriyetinin laik bir devlet olduğunu kanıtlayan uygulamalara örnekler veriniz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğunu kanıtlayan uygulamalara örnekler veriniz. Türkiye Cumhuriyetinde devlet işlerinde veya vatandaşlara hizmet götürmede dini usuller esas alınmaz. Devlet yönetimi dini esaslar üzerine kurulmamıştır. Din ve vicdan hürriyeti vardır. Bütün vatandaşlar özgür bir şekilde istedikleri dini, mezhep ve ideolojik inançlara sahip olabilirler. Devlet vatandaşlara eşit muamelede bulunur. Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyetinin […]

Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğunu kanıtlayan uygulamalara örnekler veriniz.

Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğunu kanıtlayan uygulamalara örnekler veriniz. Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğunu, Yürütme organının kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetmesini, idarenin kararlarından dolayı, etkilenen vatandaşların, bu kararlarını mahkemeler yoluyla iptal ettirip, zararlarını tazmin ettirebilmeleri kanıtlar. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin kararları da danıştayın denetiminde olup, hukuksuz bir durum olduğunda, danıştay bu kararları ivedi durumlarda yürürlüğü durdurabilir, […]

Eski Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini egemenliğin kaynağı açısından karşılaştırınız.

Eski Türk devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini egemenliğin kaynağı açısından karşılaştırınız. Eski Türk devletlerinde egemenliğin kaynağı kut inancı, yani hakana egemenliği tanrının verdiğine inanılırdı. Türkiye Cumhuriyetinde egemenliğin kaynağı halktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Söylencesinden bu durum ortaya çıkmaktadır.  

Orta Asya Türk devletlerinde hakanın sınırsız yetkileri yoktur.

“Orta Asya Türk devletlerinde hakanın sınırsız yetkileri yoktur.” diyen biri, bu görüşüne kanıt olarak neleri gösterebilir? Orta Asya Türk devletlerinde, beylerden ve toplumun ileri gelenlerinden oluşan bir kurultay vardı. Hakan önemli kararlardan önce kurultayı toplar, görüş ve düşüncelerini alırdı. Bu görüşlerden de faydalanarak en son kendi düşüncesini açıklardı.  Bu uygulama hakanın yetkilerinin sınırsız olmadığını göstermektedir.

Okulunuzda hangi eğitsel faaliyetlere katılıyorsunuz?

Okulunuzda hangi eğitsel faaliyetlere katılıyorsunuz? Bu faaliyetlerdeki uygulamaların demokrasi ilkelerine uygun olduğunu söyleyebilir misiniz? Neden? Okullarda genellikle, satranç kulübü, Çevre Koruma kulübü, Yeşilay Kulübü, Spor Kulübü, İzcilik Kulübü, Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü, Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü, Yayın ve İletişim Kulübü, Folklor Kulübü, Kütüphanecilik Kulübü, Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü, Sağlık, Temizlik, Beslenme ve […]

Sosyal kulüplerdeki çalışmalarınızın size kazandırdıklarının neler…

Sosyal kulüplerdeki çalışmalarınızın size kazandırdıklarının neler olduğunu sınıfınızda tartışınız. Sosyal etkinliklerin amacı öğrencilere bazı tutum ve davranışları kazandırmaktır. Bu tutum ve davranışlar; insan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, çevreyi koruma, planlı, etkin ve verimli çalışma, sorumluluk alabilme, toplumsal sorunlarla ilgilenme ve çözümüne katkı sağlamadır. Grup dayanışması ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış […]

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin sonuçları neler olabilir?

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin sonuçları neler olabilir? Kamuoyu yanlış bilgilendirilerek, gerçeklerin üzeri kapatılır karartılır. Kamuoyu yanlış bilgilendirilerek, bir amaç uğruna yönlendirilmek istenir. Toplum üzerindeki etkisi çok tahrip edici, yıkıcı ve parçalayıcı olabilmektedir. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi sonucunda, bu ülkede, ayaklanma, isyan  ve ihtilallere de sebep olabilmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirilerek bazen olaylar karşısında kayıtsız kalması da […]

Sayfa 5 of 138« İlk...34567...102030...Son »