Türklerin eserlerinde daha çok hayvan figürlerini kullanmalarının nedenleri neler olabilir?

Türkler çeşitli hayvan figürleri ve efsanevi hayvan figürleri çizmişlerdir. Hayvan figürleri kullanmaları temel sebebi dini inançlarıdır. Şaman inançları gereği eserlerinde hayvan figürleri kullanmışlardır.

Bu çizilen hayvan figürlerinin her birinin şaman inancında farklı bir anlam ifade etmektedir. Bazı hayvanların tılsımlı, manevi güçleri vardı. Örnek Kartal ve aslan. Bu hayvanlar süsleme sanatlarında kullanılmıştır.

Eski Türklerde kullanılan hayvan figürlerinden kartal

Eski Türklerde kullanılan hayvan figürlerinden kartal

Hayvan figürlerinde en çok kullanılan yukarıda görülen tek ve çift başlı kartal, kudret, kuvvet, sembolüdür. Bu hayvanların insanların kötülüklerden koruduğuna inanılırdı. Şaman inancında kartal tılsımlı kabul edilen, kullanılan kutsal bir kuştur. Bu kutsallık sebebiyle mezar taşlarında da kartal figürleri kullanılmışlardır.

Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayatları savaş ve avcılıkla geçer, hayvanları iyi tanırlar ve resmederlerdi. Bazen bu havanları efsanevi olarak ta çizmekteydiler.