Türklerin İslamiyeti kabul etme nedenleri neler olabilir?

Türklerin İslamiyeti kabul etme nedenleri neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Türklerin İslamiyet’i kabullerinden önceki dinleri olan Gök Tanrı inancında; tek tanrı, cennet, ve cehennem gibi kavramlar İslam dini ile benzerlik gösteriyordu. Bu benzerlik Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini kolaylaştırmıştır.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde Müslüman tüccarlarla yaptıkları ticaret ve Müslüman din adamlarının İslam dinini tanıtmaları da etkili olmuştur. İslamiyeti ilk kabul eden Türk devletlerinden bir olan İtil Bulgar Devleti de İslamiyet’i Müslüman tüccarlar aracılığıyla tanıdı ve kabul etti. Müslüman tüccarlar özellikle büyük şehirlere gelip camiler yaptırıyor, insanlara İslamiyeti anlatıyorlardı. Bu sayede çok sayıda Türk, Müslüman oldu. İslam dinindeki gaza düşüncesinin Türklerin savaşçılık özellikleri ile benzerlik göstermesi de İslamiyet’in kısa sürede kabul edilmesini sağladı.

Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslamiyet öncesi sahip oldukları kültür ve gelenekleri büyük oranda korumuşlardır. Türklerin İslamiyet’i kabulünün İslam ve dünya tarihi açısından önemli sonuçları olmuştur. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.