Harezmi’nin bilimsel gelişme sürecine yaptığı katkılar

Matematik alanındaki çalışmalarından yola çıkarak Harezmi’nin bilimsel gelişme sürecine yaptığı katkılar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Harezmi, matematik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. O matematikteki birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerini bulmuş ve denklemlerle ilgili olarak Hesabu’l Cebir vel-Mukabele adlı eserini yazmıştır. İngilizcedeki algebra ve bunun Türkçedeki karşılığı olan cebir sözcükleri Harezmi’nin bu kitabında geçen “el-cebr” adlı denklem çözme yönteminden gelmektedir. Bu nedenle Harezmi bütün dünyada Cebirin Babası olarak tanınmıştır. Matematikte problem çözme kuralları anlamında kullanılan algoritma terimi de Harezmi adının Latince söylenişi olan algorizm sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolcada basamak anlamına gelen guarismo teriminin kökeni de yine aynı şekilde Harezmi adına dayanmaktadır.

Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmi olmuştur. Aslında sıfırın varlığını ilk kez Hintliler düşünmüş ve rakamları yazarken sıfır yerine boşluk kullanmışlardır. Bu yöntem karışıklığa yol açtığı için Harezmi boşluğa bir sembol koyarak onu görünür hale getirdi. Bu yeni sembole de içi boş anlamına gelenes-sıfır adını verdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.