İbn-i Haldun’un bilimsel gelişme sürecine yaptığı en önemli katkı ne olmuştur? Neden?

Size göre İbn-i Haldun’un bilimsel gelişme sürecine yaptığı en önemli katkı ne olmuştur? Neden? İlk bilimsel çalışmalarını hukuk alanında yaptı ve bu konuda kendisini iyi yetiştirdi. Ayrıca matematik, edebiyat, mantık, tefsir, hadis ve dil bilgisi dallarında dönemin bilim insanlarından dersler aldı. Bir süre Tunus’ta yaşayan İbn-i Haldun, daha sonra Mısır’a geldi ve ölümüne kadar burada kaldı.

İbn-i Haldun, Mısır’da kaldığı dönemde ünlü eseri Mukaddime’yi kaleme aldı. Bu eserinde; coğrafi özelliklerin toplum hayatına etkileri, toplum çeşitleri, şehir köy ilişkisi ve ekonomi gibi konuları ele aldı. Genel dünya tarihine yer verirken özellikle Türk tarihine geniş bir bölüm ayırdı. Bu bölümde Türklerin devlet yönetme konusunda diğer milletlere göre daha üstün olduklarını belirtti.

İbn-i Haldun, toplumsal hayatın coğrafi ortama ve iklim şartlarına bağlı olarak şekillendiğini savundu. Ayrıca bütün insan topluluklarının kırsal kültürden kentleşmeye doğru bir gelişme gösterdiğini söyledi. Ona göre kent hayatı, medeniyetin ilk aşamasıydı. Burada tarım ve hayvancılığın yerini sanayi ve ticaret alıyordu. Ancak kent hayatının sürekliliği için insanların üretim yapmaları yeterli değildi. Bunun yanı sıra insanları bir arada tutan ve adına devlet denilen bir otoriteye ihtiyaç vardı. Çünkü devlet olmadığı sürece kentleşme de olamazdı.

İbn-i Haldun toplumsal değişimin nedenlerinin gözlemler sonucunda açıklanabileceğini ve somut örneklerle kanıtlanabileceğini söylemiştir. O, aynı zamanda olayların sebep-sonuç ilişkisinin nasıl kurulacağını ve yorumlarının nasıl yapılacağını anlatmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.