1961 Anayasası Kurucu Meclis Nasıl Oluşturulmuştur?

1961 Anayasası Kurucu Meclis Nasıl Oluşturulmuştur? İzlenecek yol açısından Milli Birlik Komitesinde beliren görüş ayrılığı, 13 Haziran 1960 da Komitenin yapısında değişiklik yapılarak giderilmiştir. Bu değişiklik, Devlet Başkanının Milli Birlik Komitesini feshetmesi ve 14 üyeyi dışarıda bırakarak yeniden kurması biçiminde olmuştur. Komite dışında bırakılan üyeler, isteklerine bakılmaksızın yurt dışı görevlere atanmışlardır.

Milli Birlik Komitesi, 14 üyesinin çıkarılmasından hemen önce, anayasa hazırlığının, kendisinin de katılacağı bir Kurucu Mecliste sürdürülmesini, Kurucu Meclisçe kabul edilen metnin Halkoyuna sunulmasını kararlaştırmıştır. Milli Birlik Komitesi, 13 Aralık 1960 da kabul ettiği 157 sayılı Yasa ile bir Kurucu Meclis Kurulması yoluna gitmiştir.

6 Ocak 1961 de göreve başlayan Kurucu Meclisin başlıca amacı, demokrasi ve hukuk devleti esaslarını gerçekleştirip teminat altına alacak olan yeni bir anayasa ile yeni seçim kanununu en kısa zamanda tamamlayarak, en geç 29 Ekim 1961 tarihinde, iktidarı yeni seçilecek TBMM’ne devretmek» olarak belirlenmiştir.

Kurucu Meclis döneminin özellikleri

a) Yasama yetkisi, Milli Birlik Komitesinden Kurucu Meclise geçmiştir. Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinden oluşmaktadır.

b) Kurucu Meclis içinde Milli Birlik Komitesinin, Temsilciler Meclisine g re, yetkisi daha geniştir. Bakanların atanması ve görevden alınması yetkisi, yine Milli Birlik Komitesindedir.

c) Temsilciler Meclisinin, Anayasa ve seçim yasalarının hazırlanması açısından yetkisi geniş tutulmuştur.

d) Temsilciler Meclisi, genel oya dayanan seçimle kurulmuş bir Meclis olmamakla birlikte, o günkü koşullar içinde temsil niteliği geniş tutulan bir Meclis yapılmıştır. Bu Mecliste, siyasal partiler, iller, basın, barolar, eski Muharipler Birliği, gençlik kuruluşları, esnaf kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, işçi sendikaları, tarım kuruluşları, yargı organları öğretmen kuruluşları, üniversite gibi çeşitli kuruluşların temsilcileri ile Devlet Başkanı ve Milli Birlik Komitesince seçilen üyeler Temsilciler Meclisinde yer almıştır.

Temsilciler Meclisinde parti temsilcileri arasında, mahkeme kararı ile kapatılan Demokrat Parti temsilcileri yer almamış, çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri oluşturmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.