Meclis Danışma Kurulu Nedir? Nasıl Oluşur?

Meclis Danışma Kurulu Nedir? Nasıl Oluşur? Siyasal parti gruplarının, Meclis çalışmalarına katılmalarında uyum sağlama ve Meclis çalışmalarını kolaylaştırma amacı ile İçtüzükle, Danışma Kurulu kurulmuştur. İçtüzüğe göre, Danışma Kurulu, Meclis Başkanının başkanlığında, siyasi parti grup başkanları veya milletvekillerinden birisi veya onların yazılı olarak görevlendirdiği birer milletvekilinden kurulur. Gerektiğinde bir hükümet temsilcisi veya Meclis Başkan vekilleri de Danışma Kuruluna çağırılabilir.

Danışma Kurulunun kararları, Meclisi bağlayıcı nitelikte değildir. Meclis çalışmalarını kolaylaştırıca niteliktedir. Anayasa Mahkemesinin bir kararında belirtildiği gibi, Danışma Kurulu kararlarını, Meclis Genel Kurulu bağlayıcı özellikte karar yapmak, meclislerin iradesini, Danışma Kurulunun kararına bağlamak olur. (Anayasa Mahkemesinin 4.10.1977 gün ve E. 77/88, K. 77/120 sayılı kararı; AMKD, cilt 15, s. 487).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.