27 Mayıs İhtilali Nasıl Gerçekleşti? Rejim ve Milli Birlik Komitesi

27 Mayıs İhtilali Nasıl Gerçekleşti? Rejim ve Milli Birlik Komitesi, 1950-1960 dönemi sonlarında, Meclisteki parti çoğunluğunun bir baskı aracı olarak kullanılmasına, karşıt fikirlerin, cezalar ağırlaştırılarak, özgürlükler kısıtlanarak önlenmek istenmesine karşı duyulan tepki ve huzursuzlukların çoğalması üzerine, 27 Mayıs 1960 yılında Ordu Türkiye Devletinin yönetimine el koymuştur.

38 subaydan kurulu Milli Birlik Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kapatmış, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile iktidar partisi milletvekillerini tutuklamış, çoğunluğu sivillerden oluşan bir hükumet kurmuştur.

Milli Birlik Komitesi, 12 Haziran 1960 da, 1924 Anayasasının Bazı maddelerin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında geçici bir kanun yayınlayarak, 27 Mayıs rejimini anayasal bir temel sağlamışlardır. Buna göre, 1924 Anayasası genel hatları ile korunmuş ve Anayasada aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin yerini, Milli Birlik Komitesi almıştır. Milli Birlik Komitesinin görüşmeleri kapalı oturum biçiminde yapılacak ve tutanakları yayınlanmayacaktır. Milli Birlik Komitesine, üyeler harf sırasına göre başkanlık edecektir.

b) Cumhurbaşkanı  Milli Birlik Komitesi Başkanı olacaktır.

c) Milli Birlik Komitesi, yürütme yetkisini, Milli Birlik Komitesi Başkanınca  atanan ve Komitece uygun bulunan Bakanlar Kurulu kanalıyla kullanacaktır. Milli Birlik Komitesi Bakanlan denetleyebilecek ve gerektiğinde görevden alabileceklerdir. Bakanlar Kuruluna, Komite Başkanı başkanlık yapacaktır.

d) Düşürülen devlet adamları, eski iktidar milletvekillerini yargılamak üzere, bir de Yüksek Adalet Divanı kurulacaktır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.