6. Sınıf fen bilimleri 6. Ünite Madde ve ısı Ünite Sonu değerlendirme cevapları

6. Sınıf fen bilimleri 6. Ünite Madde ve ısı Ünite Sonu değerlendirme cevapları

A. Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

• Isı alan maddelerin taneciklerinin hareket enerjisi artar.
• Isı akışı sıcak maddelerden soğuk maddelere doğrudur.
• Sıcaklığı farklı olan maddeler arasında ısı alış verişi gözlenir.
• Yanma özelliğine sahip olan ve çevresine ısı veren maddelere yakıtlar denir.
• Isıyı kolay ileten maddelere ısı iletkeni denir.
• Rüzgar, güneş, jeotermal enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
• Kışın üşümemek, yazın sıcaktan bunalmamak için binaların dışına mantolama yapmalıyız.
• Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine ısı yalıtımı denir.
• Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir.
• Çevreyi kirletmeyen yakıtlar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

(D) Isı akışı, sıcak maddelerden soğuk maddelere doğrudur.
(D) Isı alan taneciklerin hareket enerjsi artar.
(Y) Isı alan maddelerin yoğunlukları artar.
(D) Aralarında ısı alış verişi olan iki maddenin son sıcaklıkları kesinlikle aynıdır.
(Y) Kışın oturulan tahta bank demir banktan daha soğuk hissedilir.
(Y) Binaların dış cepheleri demir olsaydı, ısı yalıtımı daha iyi olurdu.
(Y) Petrol, yenilenebilen yakıtlardandır.
(D) Kömür, odun katı yakıtlardandır.
(D) Güneş’ten gelen ışınlar ısıyı Dünya’ya ulaştırır.
(D) Tencereler metalden, sapları ısı yalıtımı için plastik ya da tahtadan yapılır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. C 2. D 3. A 4. B 5. B 6. C
7. A 8. D 9. C 10. A 11. D 12. A 13. B

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.