Fen ve Teknoloji 6. Sınıf 88. Sayfa cevapları

Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.

( Y )    Katılar, sıvı ve gazlara göre daha fazla genleşir.

( D)    Gazların tanecikleri arasındaki boşluk, sıvı ve katılara göre daha fazladır.

( D)    Aynı cins atomlardan oluşmuş maddelere element adı verilir.

( Y )    Maddeler sonsuza kadar küçük parçalara ayrılabilir.

( D )    Maddelerin sadece görünümünün değiştiği olaylara fiziksel değişim denir.

( Y )    Hücre atomdan daha küçüktür.

( D)    Maddelerin kimliğini kaybettiği değişimlere kimyasal değişim adı verilir.

( Y )    Katı tanecikleri arasındaki mesafe az olduğu için katılar sıkıştırılabilir.

( Y )    Sıvı molekülleri, birbirinden bağımsız hareket eder.

( D)    Katılar öteleme hareketi yapmaz.

( Y )    Sıvılar öteleme hareketi yapmaz.

D. Aşağıdaki bulmacayı, açıklamaları göz önünde bulundurarak çözünüz. Koyu renkle verilen karelerdeki harfleri ilgili yerlere yazarak istenen harfleri bulunuz.

1. Bir elementin kimyasal özelliklerini taşı­yan en küçük parçası.
Cevap: Atom
2. Atomun yapısı hakkında araştırma ya­pan bilim insanı.
Cevap: Marie Curie
3. Çevremizde gördüğümüz hava, su, top­rak, masa gibi nesnelere verilen genel ad.
Cevap:Madde
4. Aynı cins atomlardan meydana gelen basit maddeler.
Cevap: Element
5. Birden fazla elementin belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan yeni madde.
Cevap: Bileşik
6. Maddenin dış görünüşü ile ilgili olan de­ğişiklikler.
Cevap: Fiziksel
7. Maddenin atomik ve molekül yapısında meydana gelen değişme.
Cevap: Kimyasal
8. Maddenin ısı etkisiyle hacminde ve bo­yutlarında gözlenen büyüme.
Cevap: Genleşme
9. Gazlara ait bir özellik.
Cevap: Sıkışma
10. Aynı cins iki atomdan oluşan basit yapı­lı bir molekül adı.
Cevap: İyot
11. Farklı atomlann biraraya gelerek oluş­turdukları atom gruplarına verilen ortak ad.
Cevap: Molekül

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.