5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları 251. Sayfa Cevapları

Bu cevaplar 5. Sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim  Yayınları 251. Öğrendiklerimizi değerlendirelim Sorularına yardımcı olmak hazırlanmıştır.

Sayfa 251 Öğrendiklerimizi değerlendirelim

araba sayısı ve kirlilik grafiği

Araba sayısı hava kirliliği grafiği

 

1) Yukarıda yer alan grafkte aynı büyüklükteki dört kasabada yer alan araba sayıları verilmiştr. Grafği dikkatlice inceleyiniz ve grafkteki verilere göre aşağıda yer alan soruları cevaplayınız.

A) Siz hangi kasabada hava kirliliğinin daha çok olmasını beklersiniz? Neden?

Grafiği incelediğimizde, D kasabasında hava kirliliğinin çok olmasını bekleriz. Aaraba sayısı fazla olduğu için, arabaların çıkardığı zararlı gazlar çok fazla olduğundan hava kirliliği daha fazla olur.

B) Hava kirliğinin en fazla olduğu kasabada yaşayan insanlara, havadaki kirlilik miktarını azaltmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

D kasabasında, hava kirliliğini azaltmak için, bu arabalara filtre takılması gerekmekte, araba kullanımını azaltmak için, toplu taşıma teşvik edilmeli, toplu taşıma araçları çevre dostu motorlardan seçilmelidir.

sanayi tesisleri su kirliliği grafiği

Sanayi tesisleri su kirliliği ilişkisi grafiği

2) Yukarıda yer alan birinci grafk dört farklı sanayi tesisinden çıkan kirli su miktarlarını göstermektedir. İkinci grafkte ise söz konusu sanayilerde arıtlan suyun miktarı verilmiştr. Yukarıdaki sanayi tesisleri arıtamadıkları suları denize boşaltmaktadır. Buna göre aşağıda yer alan soruları grafkleri inceleyerek cevaplayınız.

A) Yukarıdaki verilere göre sanayi tesislerinin çevreye verdikleri zarar açısından en çok zarar verenden tesisten en az zarar veren tesise doğru sıralayınız. Nedenleriyle birlikte açıklayalım.

Grafikteki gösterilen sanayilerin çıkardıkları kirli sular temizlenmekte fakat suların tamamı temizlenmemektedir. 4. sanayi 190 ton kirli su ile en fazla çevreyi kirletiyor. Sonra kirleten 2. sanayi 120 ton, 3. sanayi 5 ton kirletiyor, 1 sanayinin suyunun tamamı temizlendiği için hiç kirletmiyor.

B) Yukarıdaki verilere göre çevre dostu olan sanayi tesisi hangisidir? Neden?

Grafiğe göre 1. sanayi 40 ton kirli su çıkarmakta, bu sanayide 40 ton su temizlenerek, denize hiç kirli su dökülmemekte bu yüzden en çevreci sanayi tesisi budur.

C) Çevreye en çok zarar veren sanayi tesisinin sahibi sen olsaydın, tesisinin çevreye verdiği zararları en aza indirmek için ne gibi tedbirler alırdın?

Denize en çok kirli su döken çevreyi kirleten sanayi tesisi 4. sanayidir. Bu sanayinin sahibi ben olsaydım. Temiz su üreten tesisin kapasitesini arttırırdım. Bu mümkün değilse, kirli su filtreleri takarım. Bu filtreler gerekli temizlemeyi yapmıyorsa, üretimi durdururum.

3. Günümüzde insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda doğal ortamlar ve bu ortamlarda yaşayan canlılar zarar görmektedir.

A) İnsanların ne tür faaliyetleri doğal ortamlara zarar vermektedir?

İnsanların genelde ekonomik faaliyetleri, fabrikaları, kullandıkları araçlar, evlerinde ısınmak için yaktıkları fosil yakıt kömürler çevreye zarar verir. İnsanlar evlerinde atık yağları musluğa döktüklerinde ciddi bir toprak kirliliğine sebep olurlar. Akarsuların sularını acımasızca kullanarak akarsuları ve bunlara bağlı gölleri kuruturlar.

B) İnsanların bilinçsiz faaliyetleri sonucu doğal ortamlarda meydana gelen sorunlar nelerdir?

İnsanlar bilinçsiz olarak farkında olmadan doğaya çok büyük tahribatlar vermektedir. Evdeki atık yağlarını musluklara dökerler. O yağların ne kadar çok toprağı kirlettiğinin farkında deillerdir. Evlerini ısıtmak için kalitesiz kömürler yakar, fosil yakıtlı araçlar kullanırlar, hava kirliliğe sebep olduklarının farkında değillerdir.

C) Doğal ortamlarda meydana gelen sorunlar, insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir?

Doğal prtamlarda meydana gelen bozulmalar, o ortamdaki canlıları doğrudan etkilemekte, bir gölün kirlenmesi o göl de yaşayan balıkların ve diğer canlıların sonu olmaktadır. Bafa gölü felaketi ve Dilovasına kömür tozu yağması haber örnekleri bu durumlara örnektir. Bu sorunlar sonunda insanların sağlığı bozulmaktadır.

D) Çevre sorunlarının çözümü için ne tür önlemler alınmalıdır? Bu konuda siz neler yapıyorsunuz?

İlk önce kamuoyu oluşturup, çevre sorunları ile ilgili toplumda bilinç oluşturmak gerekir. Fabrikaların havayı ve suyu kirletmemesi için önlemler alınmalı, konut ve işyerlerini ısıtmak için, kalitesiz fosil yakıt kömürler kullanılmamalı, çevre dostu yeşil motorlar geliştirilmeli ve bu motorlar kullanılmalıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.