Abasglar Kimlerdir?

Abasglar Kimlerdir? ABASG veya ABASK, Abhazların atası olan eski Kafkas halkı. Bizanslılar bunlara Absua veya Absne, yurtlarına abasgia derlerdi. Güney kollarına Apsil denir.
İustinianos devrine kadar kutsal ağaçlara tapmışlar. 546’da Hristiyan, daha sonra Müslüman olmuşlardır. Abasg devletinden çeşitli sanat eserleri kalmıştır.

Leng. Abasg Kerket dilleri. Batı veya Kuzeybatı Kafkasya dilleri demlen dil grubudur. Kuzeydoğu veya Çeçen Lezgi dilleriyle birlikte Kuzey Kafkas dil grubunu teşkil eder. Abhaz ve Çerkezlerin konuştukları bu diller onların eski adları olan Abasg Kerket adı ile anılır. Üç asli gruba ayrılır: Adige, Ubılı, Abhaz.
Fonetik 1. ünsüz grupları yaygındır.

Çeçen Lezgi grubunda hemen hiç bulunmayan ş ve 5 gibi fışıUılı (labialize) veya yarım fışıltılı fonemlere rastlanır. 3. Abhaz ve Ubıh dillerinde dbr ve tpr değerinde olan titrek (labiodantal) fonemler vardır.

Morfoloji. 1. Çeçen Lezgi dillerindeki çok çeşitli çekim hallerine karşılık Abhazcada isim çekimi hiç yoktur. Ubıh ve Adige kollarında yalnız iki hal vardır. 2. Abhaz ve Ubıh dillerinde öneki Adige kolunda r soneki şeklinde olmak üzere harfi tarif bulunur. Çeçen Lezgi dillerinde ise yoktur.

2.    Bu dillerde kelimeler gramer bakımından ayrılmaz. Abhazcada akil (insanlar, tanrılar) ve gayrıâkıl (hayvanlar, eşya v.d.) olmak üzere iki kategori vardır. 4. Abasg Kerket dillerinde en basit kavramlar bile çoğu zaman bileşik kelimelerle ifade edilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.