Abhazlar Nedir?

Abhazlar Nedir? Çoğunluğu bugünkü muhtar Abhaz Sovyet cumhuriyetinde yaşayan kafkasyalı bir kavim. Asıl memleketleri Batı Kafkasya’nın Karadeniz sahilleridir. XVII. yy.’dan itibaren bir kısmı Kuzey Kafkasya’ya, Kuban nehrinin güney kolları dolaylarına göç etti. Osmanlıların, Karadeniz’in doğu sahillerine yerleşmelerinden sonra Türk hakimiyetine girdiler. Müslümanlığı kabul edenleri, Rusların Kafkasya’yı işgalinden sonra, büyük kütleler halinde Türkiye’ye göç etti. Bunların sayısı 400 000’e yakın tahmin edilmektedir. Bugün Abhazistan’da ve Kuzey Kafkasya’nın türlü bölgelerinde yaşayan Abhazların sayısı 100 000 kadardır.

Dilleri Kafkas dillerinin kuzey grubunun batı bölümüne giren Abhazca’dır. Çok ilkel olan bu dil, telaffuz bakımından Kafkas dillerinin en ahenksiz ve en güç olanıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.