Abdaliler Nedir?

Abdaliler Nedir? XVI. yy. sonlarında Batı Afganistan’da Kandehar civarında yaşayan bir topluluğun adı. Yerli inanca göre bu ad, Hoca Ebu Ahmed Abdal’dan alınmıştır. Bu kabilenin mensuplarına, hükümdarları Ahmed Hanın unvanı olan Dürr-i Dürran (incilerin İncisi) adına izafeten Dürranıler de denir. Fakat bu abdalı kabileleri soyunun Eftalit (Akhun) devletini kuran Türklerden olduğu muhakkaktır. Bunlar da Halaç Türkleri gibi sonradan dillerini kaybederek afganlılaştılar; XVI. yy.’a kadar dağlarda yaşayıp, sonra hayat şartları uygun olan Kandehar ve Zemindâver dolaylarına yerleştiler. Herat yakınlarındaki Abdalîler ise Nâdir Şah zamanca kadar oraya hakim oldular. Fakat Nadir Şah, İran’ı idaresi altına alırken, AbdaUleri Kandehar’a yerleştirdi, diğer kabilelere karşı denge unsuru olarak kullandı hatta ordusundaki şia unsurundan çok sünni olan Abdalilere güvendi.

Abdali adlı kabilelere Türkeli’nin pek çok yerinde, hatta Çin Türkistan’ında bile rastlanmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.