Halk Edebiyatı Ozanı Ahmet Yesevi

Türk tasavvuf ozan. (Sayram, Batı Türkistan, ?, 1166). Buhara’da bilgin ve mutasavvıf Şeyh Yusuf Hemedani’ye bağlanan ve onun üçüncü halifesi olarak Buhara’ da şeyhlik postuna oturan (1160) Ahmet Yesevi, tasavvufi halk şiirinin öncülerindendir. İslamlığı benimsemeye başlayan göçebe Türk boyları arasında tasavvuf düşüncesini yaymak amacıyla yazdığı şiirleri biçim olarak halk şiirinden kaynaklanır. Sonradan “hikmet” adıyla anılan bu şiirler, özellikle Anadolu’da zengin bir tekke şiirinin oluşmasına önderlik etmiştir. Şiirlerinin toplandığı Divan-ı Hikmet çeşitli tarihlerde basılmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.