Abdülkerim Nadir Paşa Kimdir?

Abdülkerim Nadir Paşa Kimdir? Çırpanlı, Osmanlı serdarıekremi (Çırpan 1807-Rodos 1883). Kale yamaklarından Ahmed Ağa’nın oğlu. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra (1826) kurulan Asakiri Mansurei Muhammediye ordusuna girdi. Mahmud ll’nin subay yetiştirmek üzere Maçka kışlasında kurduğu okulda teğmen olarak vazife aldı. 1836’da Viyana’ya gönderildi. 1846’da, ferik rütbesiyle Askeri şura üyeliğine getirildi. 1847’de Askeri mektepler nazırı oldu. 1853’te, Rus savaşının başladığı sırada, Anadolu ordusu kumandanıydı.

Gümrü’ye kadar ilerlediği halde, emri altındaki kuvvetlerin arkadan kuşatılmasından korktuğu için geri Çekildi; bir ara azledildi, fakat Abdülaziz’in son zamanlarında, Meclisi Ali üyesi Bahriye nazın ve 1876’da serasker, bir gün sonra da serdarıekrem oldu. 1876’da Hüseyin Avni Paşa, Çerkez Hasan tarafından öldürülünce tekrar seraskerliğe getirildi. Rumeli’deki isyanlarla uğraştı, Sırplara karşı Aleksinac zaferini kazandı. Abdülhamid II, kendisine güvenemediği Abdülkerim Nadir Paşayı seraskerlikten uzaklaştırdı. 1876 Osmanlı Rus savaşının başladığı sırada Paşayı sadece Rumeli’de bulunan ordunun başında bıraktı. Abdülkerim Nadir Paşa burada, düşmanı Silistre Rusçuk Varna arasına çekerek hücum etme taktiği başarı kazanamadığı için, Divanı Harbe verildi; fakat muhakeme sonucu suçsuz olduğu anlaşıldığından, öldürülmesine cesaret edilemedi.

Padişah onu önce Midilli’ye sürdürdü, sonra Rodos’a göndertti. Beş yıl süren eziyetli bir hayattan sonra yoksulluk içinde öldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.