Abdülkadir Bin Melikşah Bedani Kimdir?

Abdülkadir Bin Melikşah Bedani Kimdir? (Bedauni 1540-?. 1605). Ekber Şah’m saray imamı. Sarayın tercüme ve telif heyetine girdi. Arapçadan Mucem-ül-Büldan (Şehirler Ansiklopedisi) ile Cami-i Reşidi’yi (Reşidi’nin Derlemesi) ve Sanskritçeden Mahabharata ile Ramanaya’yı Farsçaya çevirdi. Ayrıca Atharva Veda adlı sanskritçe eserin de tercümesini yaptı. Bundan başka Molla Şah Muhammed Şahabada’nın Keşmir Tarihini ve yine Sanskritçeden Bahr-ül-Esmar (Sohbet Denizi) adlı eseri Farsçaya çevirdi. Ekber Şah’ın emriyle H. 1000 yılında meydana getirilen Tarih-i Elfi’yi yazan yedi alimden birisi de Abdülkadir bin Melikşah Bedauni’dir.

Bedauni’nin en mühim eseri Müntehab-üt- Tevarih (Tarih Seçmeleri) adlı 3 ciltük farsça kitabıdır. Birinci cildi Sebüktekin’den Humayun Şah’a kadar gelir, ikinci cildi o devrin tanınmış şahıslarının Ekber Şah’ın dini fikirlerine karşı tenkitlerini ihtiva ettiği için, uzun süre kendisi ve çocukları tarafından saklı tutulmuştur. Müntehab-üt-Tevarih, Kalküta’da 1862, 1868 yıllarında yayımlandı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.