Abdülkadir Geylani Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur?

Abdülkadir Geylani Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur? Kadiriye Tarikatı’nın kurucusudur. (Geylan 1077/Bağdat 1166). Muhittin Ebu Muhammed bin Ebu Salih Cengidost da denir. Hazar Denizi’nin güneyindeki Geylan’da doğdu. Burası Ceylan, Cilan, Gilan diye de anılır, ilk tahsilini Geylan’da yaptı, tarımla uğraştı. Daha sonra Bağdat’a giderek Hanbeli fıkhı ve hadisle ilgili olarak eğitim gördü. Çağının önemli bilginlerinden Ebubekir Muzaffer, Ebu Zekeriya Tebrizi, ve Ebu Said’den dil, edebiyat, hadis ve fıkıh dersleri aldı. Sonradan çalışmalarını tümüyle tasavvufa yöneltti. Elli yaşında vaizliğe başladı ve kısa zamanda İslam dünyasında ünlendi.

Fetva, tefsir, fıkıh ve hadis alanlarında da döneminin en sayılan din adamı oldu. Vaizleriyle Gayrimüslimleri de etkiledi. Pek çok Musevi ve Hıristiyan, Geylani’nin vaizleri ile İslamiyete girdi. Kendisine Gavs-ı Azam (En büyük yardımcı) ve Bazullah (Allah’ın Doğanı) gibi isimler verildi. Zamanının Bağdat devlet ileri gelenleri kendisi için binalar yaptılar, her türlü imkan sağladılar. Kurduğu tarikat kısa zamanda yayıldı. Kadiriyye Tarikatı, Bağdat’ın Osmanlı Türkleri tarafından 1535’ te fethinden sonra daha da yayıldı, güçlendi. Kanuni Sultan Süleyman, Safeviler tarafından yıktırılan türbesini yeniden yaptırdı.

Eserleri arasında El-Gunye, El-Fethu’r-Rabbani, El-Fütûhü’l-Gayb en tanınmışlarıdır.

Abdülkadir Geylani, tasavvufu, (Cömertlik, rıza, sabır, gurbet, seyahat, hakkına razı olmak ve mütevazı şekilde giyinmek, yemek, yaşamak) şeklinde özetlemiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.