Osmanlı Tarihçisi Abdülkadir Efendi Kimdir?

Osmanlı Tarihçisi Abdülkadir Efendi Kimdir? (XVI. yy. sonu XVII. yy. başı). Topçular ocağına intisap ederek oradan yetiştiği ve bölükbaşılığa kadar yükseldiği biliniyor. 1595’te, Eflak beyi Mihal’e karşı açılan Eflak seferine gitti. 1596’da Eğri seferinde bulundu, savaşa katıldı. Haçova meydan savaşında Mehmed IV’ün otağını koruyanlar arasında yer aldı. 1601’de Budin muhafazasında görevliydi, 1602’de İstoni-Belgrad’ın geri alınmasında da bulundu.

1604’de Cebeciler katibi olarak, Estergon kalesi kuşatmasında cephane tedarikini gördü ve bu hizmette on yıl kaldı. Kuyucu Murad Paşanın İran serdarlığı sırasında yine orduda bulunuyordu. 1614’te Arpa emaneti katipliğiyle Edirne’ye geldi. 1617’de. Tophane’de top dökümü ve top arabaları yapımına nezaret etti. Sultan Mustafa ve Murad IV devirlerindeki İran savaşlarına katıldı. 1640’ta İstanbul’da, Sultan İbrahim’in cülusu töreninde bulundu.
Abdülkadir Efendi, kendi yazdığı tarihinde bundan sonraki hayatından bahsetmez.

Ancak eseri mart 1644’te bittiğine göre, onun bu tarihten az sonra öldüğü söylenebilir. Ölüm yeri ve kabri belli değildir. Kendi ifadesine göre şiirle de uğraşıyordu. 1591 1644 tarihleri arasındaki Osmanlı devleti olaylarını kapsayan, Tevarih-i Âl-i Osman (Osmanlı Hanedanı Tarihi) veya Vakayi-i Tarihiye (Tarihi Vakalar) adlı eseri, Naima’ya kaynak olmuştur. (Biri Süleymaniye Esad Efendi kütüphanesinde, Nu. 2151; diğeri Viyana Milli kütüphanesinde, Nu. 1053, yazma iki nüshasının bulunduğu bilinmektedir.)

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.