Abdurrahman Efendi Kimdir?

Abdurrahman Efendi Kimdir? Sultan Murad III devri yazarlarından. Doğum ve ölüm tarihi bilinmiyor. Milas kadılığı yaptı. Sonradan saraya mütercim oldu. Nücum ilmiyle uğraştı. Müneccim Ahmed bin Aliyül Hameli’nin tarih, coğrafya ve siyasetle ilgili Kanunu Dünya adlı eserini Murad III’un emriyle Manisa valiliği sırasında Acaib-ül-Uzma (En Büyük Gariplikler) adiyle Türkçeye çevirdi (1575).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.