Abdülkadir Geylani hakkında neler biliyorsunuz?

Abdülkadir Geylani hakkında neler biliyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Abdülkadir Geylani, Bağdat’ın Geylan köyünde doğmuş,1166 yılında vefat etmiştir.

Abdülkadir Geylani, ilk tahsilini doğduğu köyde yaptıktan sonra Bağdat’a gelip yerleşmiştir. Burada uzun süre ilim öğrenmekle meşgul olmuş, çeşitli hocalardan yıllarca ders okumuş, kendini yetiştirmiştir. Tefsir, hadis, fıkıh, kıraat, edebiyat gibi ilimleri iyice öğrenen Abdülkadir Geylani bu alanlarda dersler vermiş, hocalık yapmıştır. Vaazları, sohbetleri ve eserleriyle insanların beğenisini kazanmıştır. Başta Bağdat ve çevresi olmak üzere genel olarak tüm İslam aleminde tanınmış, görüşleri Müslümanlar arasında yaygınlık kazanmıştır.

Kadirilik, Abdülkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi bir yorumdur. O, verdiği derslerle kısa zamanda çevresini etkilemiş ve görüşlerini yayma imkanı bulmuştur. Kadirilikte diğer tasavvufi yorumlarda olduğu gibi Kur’an ve sünnete uymak esas alınır. Bu yüzden insanın dinin emir ve yasaklarına uymasının önemi üzerinde durulur. O halde insan, günahlarından tövbe etmeli ve her işinde samimiyetle hareket ederek ibadete yönelmelidir. Kadirilikte en önemli görev, yoksulların hizmetine koşmak ve onların ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmaktır. Bu düşüncede cömert olmak ve bol sadaka vermek gerektiği üzerinde önemle durulmaktadır.

“İnsan; yalan söylemekten kaçınmalı, verdiği sözü yerine getirmelidir. Hiç kimseyi kötülememeli, kimseye beddua etmemelidir. Alçak gönüllü olmalıdır…”

Abdülkadir Geylani’nin bu öğütlerine uymanın insan ilişkileri açısından önemini arkadaşlarınızla konuşarak değerlendiriniz.

İnsan yalan söylemez, verdiği sözü tutar, kimse hakkında kötü konuşmazsa, toplum içinde sevilir. Toplum tarafından dışlanmaz. Herkes bu şekilde davrandığında o toplum huzur ve sükunet gerçekleşir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.