Kadirilikte önem verilen ahlaki ilkeler Nelerdir?

Verilen örneği de dikkate alarak aşağıdaki şemada boş bırakılan bölümlere Kadirilikte önem verilen ahlaki ilkeleri yazınız.

– Alçakgönüllü olmak.

– Verilen sözü tutmak

– İnsanların sahip olduğu şeylere tamah etmemek.

– İnsanlara beddua etmemek.

– Günahlardan sakınmak.

– Güzel ahlaklı, dürüst olgun ve erdemli olmak.

Abdülkadir Geylani adını daha önce hiç duydunuz mu? Onun hakkında neler biliyorsunuz?

Müslümanlar arasında yaygın olan başlıca tasavvufi yorumlardan biri Kadiriliktir. Bu yorum biçimi, büyük âlim Abdülkadir Geylani (öl. 1166)’nin görüşleri çerçevesinde ortaya çıkıp gelişmiştir. Abdülkadir Geylani, Bağdat’ın Geylan köyünde doğmuş,1166 yılında vefat etmiştir.

Abdülkadir Geylani, ilk tahsilini doğduğu köyde yaptıktan sonra Bağdat’a gelip yerleşmiştir. Burada
uzun süre ilim öğrenmekle meşgul olmuş, çeşitli hocalardan yıllarca ders okumuş, kendini yetiştirmiştir.

Tefsir, hadis, fıkıh, kıraat, edebiyat gibi ilimleri iyice öğrenen Abdülkadir Geylani bu alanlarda dersler vermiş, hocalık yapmıştır. Vaazları, sohbetleri ve eserleriyle insanların beğenisini kazanmıştır. Başta Bağdat ve çevresi olmak üzere genel olarak tüm İslam âleminde tanınmış, görüşleri Müslümanlar ara­sında yaygınlık kazanmıştır.

Kadirilik düşüncesine göre insan güzel özelliklere sahip olmalıdır. Güzel ahlaklı, dürüst, olgun ve
erdemli kişiler hem Allah’ın hem de insanların sevgisini kazanırlar.

Kadirilikte önem verilen bazı esaslar vardır. Verilen sözü mutlaka yerine getirmek, günahlardan sa­kınmak, haramlardan uzak durmak, insanların sahip olduğu şeylere tamah etmemek, haksızlığa uğran­mış olsa bile insanlara beddua etmemek, alçak gönüllü olmak bunlardan bazılarıdır. İnsanlara eziyet etmekten sakınmak, ister doğru ister yalan olsun Allah adına ant vermemek, dilini yemine alıştırmamak, başkalarına yük olmaktan, insanların sırtından geçinmekten kaçınmak da Kadirilikte önem verilen ahlaki ilkelerdendir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.