Gavsı Azam Abdülkadir Geylani Kimdir?

Gavsı Azam Abdülkadir Geylani Kimdir? (Gavs-i Azam da denir), Kadiri tarikatının kurucusu (Geylan 1078-Bağdat 1166). öğrenimini Bağdat medreselerinde yaptı. Bir süre aynı şehirde vaizlik etti. Şafii mezhebindeydi, sonra Hanbeli mezhebine girdi. Daha sonra her şeyi bırakarak inzivaya çekildi, çöllerde kendi kendine dolaştı. Bu sırada devrin ünlü şeyhlerinden Ahmed Debbas ile tanıştı, ona intisap etti; Bağdat’ta vaizlerine yeniden başladı. 1134’te Ebu Sad medresesinde ders veriyor, fıkıh usulleri ve tasavvufa ait kitaplar yazıyordu.

Bu dersler ve yazılar Kadiri tarikatının esasını teşkil etti, ve tarikatı kısa zamanda müslüman dünyasının her tarafına yayıldı. Eserlerinin mühimleri. El Künye i Talib-i Tarik-il-Hak (Hak Yolu Taliplerinin Künyesi), Fütuh-ül-Gayb (Gayb Aleminin Fethi) ve Hizbü Beşair-il-Hayat’tır (Beşer Hayatının Kısımları).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.