Abdullah Bosnevi Kimdir?

Abdullah Bosnevi Kimdir? Hacı Bayram Veli halifelerinden, Bayramiye tarikatının Melamiye kolu ileri gelenlerinden (Bosna, ?-Konya 1644). ilk tahsilini Bosna’da tamamladı, İstanbul’a gelerek tanınmış alimlerden ders okudu, sonra Bursa’da Melamiye şeyhi Hasan Kabaduz’a intisap etti. Bir süre Mısır ve Hicaz’da bulundu, Şam’da Şeyh Muhiddin Arabi’nin türbesi yakınında inzivaya çekildi; hayatının son kısmını Konya’da geçirdi. Bosnevî’nin basılmış ve basılmamış 60 eseri vardır.

Muhiddin Arabi’nin meşhur eseri Fusus-ülHikem için yazdığı Şerh-i Fususül-Hikem (Fusus-ül-Hikem Şerhi) bunların önemlisidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.