Çeteci Abdullah Paşa Kimdir?

Çeteci Abdullah Paşa Kimdir? Osmanlı veziri ve hattat (Diyarbakır, ?-1760). Genç yaşta İran savaşlarına katıldı ve gösterdiği başarı neticesi, bazı vezirlere levent başağası oldu. Kahramanlığına karşılık kendisine mirmiranlık, 1744’te de vezaret rütbesi verildi. 1739’da Sivas beylerbeyi olmuştu. Sonra beş defa Diyarbakır, iki defa Sivas, iki defa Erzurum ve Rakka, Adana, Faş, Van, Trabzon, Anadolu, Halep, Şam valiliklerinde bulundu; Şam valiliği sırasında, aynı zamanda emirülhac tayin edildiği için, arap eşkıyasını dillere destan olacak şekilde perişan etti. Celi yazı sanatında üstattı.

Vali olduğu vilayetlerde yazılarından örnekler bulunur. Enhar-ül-Cinan (Cennetin Nehirleri) ve Tertib-i Ziba (Güzel Tertip) adlı iki eseri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.