Abdullah Vasaf Efendi Kimdir?

Abdullah Vasaf Efendi Kimdir? şeyhülislam, şair, ilim adamı, hattat (Manisa Akhisarı 1662-lstanbul 1761). Saruhanlı lsaoğulları ailesinden. İlk olarak, hariç derecesiyle Yunus Paşa medresesinde vazife aldı. Daha sonra Selanik kadısı, Fetva emini, Edirne payesiyle Mısır kadısı oldu. 1736’da. mezhep meselelerini görüşmek üzere İran’a. Nadir Şah’a giden İmrahor Mustafa Paşanın başkanlığındaki ilim heyetine Anadolu payesiyle katıldı.

İran alimleriyle yaptığı görüşmelerde sağladığı başarı, onu meşhur etti ve bundan sonra irani Abdullah Efendi veya Iran kazaskeri Abdullah Efendi diye anıldı. 1741’de Anadolu. 1749 ve 1752’de iki defa fiilen Rumeli kazaskeri olan Abdullah Vassaf Efendi, 1755’te şeyhülislamlık makamına getirildi. Fakat çok ihtiyar olduğundan, bu vazifede beş ay kalabildi. Doksan dokuz yaşında öldü. Abdullah Vassaf Efendi, Türkçe, Arapça, Farsça şiir yazardı: talik yazıda Siyahi Ahmed Efendiden ders almış usta bir hattattı. Şiirde Abdı ve Vassaf mahlaslarını kullanıyordu.

Divançesinden başka Hayâli Behçet-âbâd adlı manzum eseri, 1500 beyitlik bir nasihatnamedir. Kelam ilmine dair Zemzeme’si, çeşitli tercüme ve nazireleri vardır. Fetvaları Fetavayı Vassaf adı altında toplanmıştır. Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi oğludur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.