Ebezade Abdullah Efendi Kimdir?

Ebezade Abdullah Efendi Kimdir? Ahmed III devri şeyhülislamlarından (Balçık, ?-?, 1714). Annesi Mehmed IV’ün ebesi olduğundan Ebezade diye anılır. Çeşitli medreselerde müderrislik, Haremeyn Evkaf müfettişliği, imparatorluğun birçok merkezinde kadılık yaptı, 1695’te Anadolu, sonra Rumeli kazaskeri oldu; 1708 ve 1712 tarihlerinde iki’ defa şeyhülislam tayin edildi. 1711 Prut antlaşması gereğince geri gönderilmesi icap eden İsveç kralı Kari XII’ye icabında cebir kullanılması tavsiyesinde bulunması, halk arasında hoşnutsuzluk uyandırdığı için azledildi.

Trabzon’a sürülmesi kararlaştırıldı. Bindiği gemi fırtınaya tutularak battı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.