Abdurrahman Cami Kimdir?

Abdurrahman Cami Kimdir? Molla Cami diye de anılan Abdurrahman Cami (414-1492). Şair ve mutasavvıf. Mevlana Celaleddin’i en iyi anlayan ve saygı duyanların başında gelir. Çağının önemli ilim merkezlerinden olan Herat Nizamiye Medresesi ile Semerkant Uluğ Bey Medresesinde matematik, sosyal bilimler ve din eğitimi gördü. Daha gençliğinde Nakşibendiye tarikatına ilgi duymuş, Kaşgari ve Ahrar’dan tasavvuf eğitimi almıştı. Tüm zamanların en büyük Türk şairi kabul edilen Ali Şir Neva-i’nin desteğini aldı. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a davet edildi. Devrin en önemli ilim kenti İstanbul’a gitmek için yola çıktı, fakat Konya’ya geldiğinde Fatih’in ölüm haberini alıp geri döndü.

Konya’da Mevlana’nın türbesini ziyaret etti, kabrinin başında, Mevlana için şu ünlü cümlesini söylemiştir Peygamber değil, ama kitabı var. Halen Mevlana Türbesi’nin kapısında yazılı Farsça beyit de Molla Cami’ye aittir. Burası aşıkların kabesidir. Buraya eksik giren herkes tamamlanmış olarak çıkar.

Pek çok Sufi’nin hayat hikayesini anlatan Nefahal ül üns en eseridir. Bu kitap Ali Şir Nevai tarafından Çağatay Türkçe’sine, Lami Çelebi tarafından da Anadolu Türkçe’sine çevrilmiştir. Cami, musiki dahil, hemen hemen her konuda eser vermiş, şiirleri de hayranlıkla okunmuş bir tasavvuf büyüğüdür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.