Abdurrahman Süreyya Efendi Kimdir?

Abdurrahman Süreyya Efendi Kimdir? Mirduhizade, Osmanlı yazarı ve dilci (Bağdat, ?-?, 1904). Bağdat’ta başladığı tahsilini İstanbul’da bitirdi. Devlet hizmetinde çeşitli memurluklar yaptı, Ceride-i Askeriye’nin başyazarı oldu; Darülfünun ve Darülmualli- min Arapça ve Farsça öğretmenliğinde bulundu. 1890’da Lizbon’da toplanan Doğu Dilleri kongresine gönderildi. Fransızca biliyordu. Eserleri genel olarak dil ve gramer üzerinedir.

Bu konuda Cevdet Paşa’nın Belagat-i Osmaniye adlı kitabını tenkit eden Talikat-ı Belâgat-i Osmaniye (Osmanlı Belagatı Üzerine Açıklamalar) [İstanbul 1881] adlı kitabından başka, Mizan-ül-Belaga (Belagat ölçüsü) ve Sefine-i Belagat (Belagat Gemisi) adlı eserleri yazdı. Ayrıca risaleleri ve Arapçadan tercümeleri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.