Abdurrahman Eşref Kimdir?

Abdurrahman Eşref Kimdir? (Kıbrıs Mollası da denir), Osmanlı alim ve şairi (İstanbul, ?-ay.y. 1748). Babası. Sultan İbrahim’in hal’i ve Mehmed IV’ün cülusu (1648) sırasında öldürüldüğüne göre, bu tarihten önce doğduğu ve ölümünde yüz yaşını geçtiği söylenebilir. Ünlü divan şairi Ahmed Nedim kardeşinin oğludur. Medrese tahsili görmüştü. Uzun süre Kıbrıs kadılığında kaldı.

Tezkiret-ül-Hikem fi Tabakai-ül-Ümem (Milletlerin Tabakaları Hakkında Hikmetler Tezkiresi) adlı Türkçe eseri Mısır’da ayrı olarak, İstanbul’da ise Şeyh Şemseddin Sıvasi’nin manzum Menâkıb-ı imânı-ı Azam’ı (imamı Âzam’ın Menkıbeleri) kenarında basıldı.

Tanınmış eserleri: Uyun-ül-Ulum (ilimlerin Kaynakları), Mir’at-üs-Safa (Safa Aynası). Şerhi Muamma-i Sagir li-Af evlana Câmi (Mevlâna Câmi’nin Küçük Muammasının Şerhi), İlm-ül-Ahlak (Ahlak ilmi). Zerrinname adlı manzum bir eseri olduğu da Keşf-üz- Zünun zeylinde yazılıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.