Hüssamzade Abdurrahman Efendi Kimdir?

Hüssamzade Abdurrahman Efendi Kimdir? Osmanlı şeyhülislamı, hattat (İstanbul 1594- Mısır 1670). Şeyhülislam Hocazade Mehmed Efendinin mülazımı oldu. Birçok medreselerde müderrislik yaptıktan sonra, Halep kadılığına gönderildi. Sonra Şam, İstanbul kadılıklarına, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerine getirildi. Ocak ağalarının devlet idaresine hakim oldukları bir devirde, şeyhülislam Ebu Said Efendi ile İstanbul kadılığından azledilen Esad Efendi arasındaki mücadelelere katıldı. Şeyhülislam Bahai Efendi ile Tarhuncu Ahmed Paşanın siyasi nüfuzundan faydalandı, İpşir Mustafa Paşaya karşı başlayan ayaklanma sonunda şeyhülislam oldu (1655). Kaptanıderya Murad Paşanın sadaretten azlinde büyük cesaret gösterdi. Man 1656’daki Çınar vakası sırasında Mehmed IV’ün ayak divanına çıkmasına engel olduğu için, yeniçerilerin kendisini cezalandıracakları korkusu ile istifa etti ve kendi arzusu ile Kudüs kadılığına gitti.

Örfiye süresi bitince önce Ayıntab, sonra Mısır’daki Gize arpalığı kendisine verildi. Tâlik yazıda ustaydı. Elinin çok kuvvetli olduğu ve ağır eşyayı kolaylıkla kaldırdığı, kemankeşlikte akranları arasında örneği bulunmadığı söylenir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.