Abli, Abname, Abnus, Aboba, Abobra, Abomjey

ABLİ

(isim) Denize Yatay serenleri sağa sola çevirmek için seren uçlarına takılan palanga. Argo, Abliyi bırakmak, ne yapacağını bilemez hale gelmek, ipin ucunu kaçırmak.
Çektiri tipi gemilerdeki yatık serenleri başa, kıça çevirmek için kullanan kol. XV1-XV111. yy. çektirilerinde ya-tay veya düzey serenleri rüzgâra göre ayarlamak için kullanılan abli; buna pfasya da denir.

ABNAME

(isim Farsça âb, su; name, yazı, yazılı, yazılmış), Edebiyat: Suya, suyun güzelliğine, su sevgisine dair yazılan manzume.
Ansiklopedi: Neslb kısmı su tasviriyle başlayan veya âb ve su kelimeleriyle rediflendirilen kasidelere de âbname denildiği olmuştur. Yenişehirli Avnî’nin Bahriye mevlevîhanesine su getirilmesi konusunda. Abdülhamid Il’ye arz-ı hal için yazdığı manzum ve mensur risale, Türk edebiyatında âbname’nin tam bir örneğidir. Ahmed Paşanın (XV. yy.), Necati’nin (ay.yy.) Âb kaside’leri ve Fuzuli’nin meşhur Su kasidesi de birer âbname’dir.

ABNUS

(isim, Farsça âbnüs) Eski: Abanoz. Deyim: Abnus ok, abanoz ağacından yapılmış ok. Mecaz: Kirpik. Miijen ger sengdiller gönlünü alsa aceb olmaz/ Anın teg âbnus ok lâyıkı pûlâd peykândır (Fuzuli).
Abnusi (sıfat ve isim) Abanoz gibi sert ve siyah. Abanozdan yapılmış eşya: Târ-ı zülf-i yâr-ı nâziikten ana ey çeşm-i ter/ Sâye-i müjgân ile bir âbnCısi şane yap.

ABOBA

Bulgaristan’da köy. Yenipazar (Novi Pazar) ilçesine bağlı ve Türk Bulgarlarının ilk merkezi.

ABOBRA

(isim) Kaynağı Güney Amerika’nın sıcak bölgeleri olan tırmanıcı bir bitki. (Kabakgiller den) [Avrupa’da yetiştirilen abobra viridiflore, 5 m. uzunluğa erişen, kırmızı renkte meyvalı ve kokulu çiçekli bir süs bitkisidir.]

ABOMJEY

Batı Afrika’da, Benin Cumhuriyetinde şehir; Merkez İdari bölgesinin ve Abomey krallığının eski başkenti; 41 000 nüf. (69 Avrupalı). Bohicon üzerinden Zagnanado’ya giden dar hatlı demiryolu buradan başlar. Ticaret merkezi. Tarih müzesi, dokuma, deri ve çömlek el sanatları.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.