Abluka Nedir?

Abluka Nedir? (isim İtalyanca bloccato, bloke edilmişten gelir), Askeri anlamı, Bir devletin, bir şehrin veya stratejik bir yerin, dışarı ile olan her türlü bağlantısını zor kullanarak kesme; etrafı sarılma: vermedi ablukada şânı donanmaya halel / İngiliz devletine olsa sezadır amiral (Ziya Paşa).

Çeşitli deyim anlamları, Abluka etmek, ablukaya almak, kuşatmak, muhasara etmek: Şehir yedi sene süren bir abluka altına alınmıştı (Yahya Kemal). Abluka filosu, ablukayı sağlayan deniz birlikleri. Abluka hattı, abluka altına alman bölgenin sınırlandığı hat. Abluka ilanı, ablukanın umumi efkara açıklanması. Abluka kaçağı, gizlice abluka hattını aşan. Ablukayı bozmak, kuvvet kullanarak abluka hattının dışına çıkmak. Ablukayı yaran tarafsız ticaret gemilerine, aynı hareketi yapacak düşman gemileriyle eşit muamele uygulanır. Ablukayı feshetmek, ablukayı kaldırmak, abluka kararından ve uygulamasından vaz geçmek.

Bugünün hava harbinde hava yoluyla yapılan ithalâta karşı yasaklayıcı tedbir alınması. Hukuki, Deniz harbinde bir tarafın, düşman sahillerinin bir kısmına yaklaşılmasını ve bu sahillerden açık denize çıkılmasını önlemek üzere harp gemileriyle aldığı tedbirler.

Ansiklopedi: Yakın ve uzak abluka olmak üzere iki türlüdür. Yakın abluka askeri veya stratejik, uzak abluka İktisadi ve ticari harbin etkili bir vasıtasıdır. Bir de kağıt ablukası vardır. İktisadi abluka Birinci Dünya savaşından beri uygulanmaktadır, ingilizlerin Kuzey Denizi Alman körfezine koydukları abluka bu türdendir.

Milletlerarası abluka kaideleri ilk defa 1 nisan 1856’da Paris beyannamesiyle yayımlandı. Bizde, 10 temmuz 1940 tarih ve 3894 sayılı Denizde Zapt ve Müsadere kanunu’nun dokuzuncu faslının 43-51. maddeleri abluka şartlarını ve hükümlerini belirtti. Bu hükümlere göre, Abluka Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya onun namına hareket eden askeri komutanlar tarafından ilân edilir (Md. 43). Abluka düşman sahillerine inhisar eder (Md. 45). Ablukanın hukuken değer ifade etmesi için fiilen müessir olması lâzımdır (Md. 46). Abluka olduğunu bildiği halde abluka edilen sahile varmaya veya o sahili terke teşebbüs eden nakil vasıtası ablukayı ihlâlden dolayı zapt ve müsadereye tabi olur (Md. 49). Ablukayı ihlâl eden nakil vasıtasında bulunan mal zapt ve müsadereye tabidir (Md. 51). Sözü geçen kanun maddeleri abluka hakkında ayrıntılı hükümleri kapsayan 1909 tarihli Londra beyannamesinden alınmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.