Allah niçin vahiy göndermiştir?

Allah niçin vahiy göndermiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Vahiy Gönderiliş Nedenleri

Kur’an-ı Kerim’de hem bireysel hem de toplumsal yaşamı ilgilendiren emir ve yasaklar yer alır. Kur’an, insanın huzurlu ve mutlu olmasını hedefler. İnsanı güzel ve doğru davranışlar edinmeye teşvik eder.

Örneğin Ankebut suresinin 69. ayetinde bu konu şöyle dile getirilir: “…Hiç şüphe yok ki Allah, iyilik yapanlarla beraberdir.”

Allah, gönderdiği vahiylerle kendisini insanlara tanıtmıştır. Nitekim Kur’an’a göre Allah her şeyi işitir, görür ve bilir. Kimse onun dengi, eşi ve benzeri değildir . O, sınırsız güç ve kudret sahibidir.

Çünkü, İnsanlar yaratılıştan sahip oldukları yetilerini kullanarak için de yaşadıkları dünyayı inceler, dünyadaki varlıklar hakkında bilgiler edinebilirler ama ahiret ve melek konularını inceleyip öğrenme imkanları yoktur. İnsanlara vahiyle bunları bildirmek gerekir.

Çünkü, İnsan akıl, duyu ve sezgi gücü nü kullanarak dünyanın bir yaratıcısı olduğu sonucuna varabilir. Bu yaratıcının tek olması gerektiğini de anlayabilir. Ancak o, kendi imkânlarıyla Allah’ın sıfatlarını kavrayamaz. Bunların öğrenilebilmesi için Allah, peygamberlere vahiy göndermiştir.

Çünkü, İnsanlar, hangi ibadetleri, nasıl yapacaklarını öğrenmek için de vahye ihtiyaç duyarlar.

Çünkü, Allah bütün insanların doğruyu, iyiyi ve güzeli kolayca bilebilmelerini sağlamak üze re vahiy göndermiştir.

Çünkü, İnsanlar ahiret ile ilgili bilgilere ulaşabilmek için de vahye ihtiyaç duyarlar. Ahiret, cennet ve cehennem hakkında ki bilgilere vahiy yoluyla ulaşılabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.