Allah’ın her şeye gücünün yettiğini nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

“Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki böylece Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.” (Talâk suresi, 12. ayet.)

• Ayette anlatılmak istenen nedir?

Ayette, yerin göğün nasıl yaratıldığını, emirlerin bu gök ve yer katmanları arasında dolaştığını, gökyüzündeki hava olaylarının ve yeryüzündeki toprağın altındaki ve üstündeki hareketlerin gerçekleştiğini, bu şekilde Allah’ın gücü ve kudretinin her şeyi kuşattığını ve yettiğini haber vermektedir. Yeryüzünde mevsimlere göre meydana gelen değişiklikler, bize Allah’ın gücünü gösterir.

• Ayete göre Allah’ın her şeye gücünün yettiğini nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Kâinatın mükemmel bir şekilde yaratılmış olması, Allah’ın üstün özelliklere sahip bir varlık olduğunun en önemli kanıtıdır. Allah’ın işitmek, bilmek ve görmek gibi sıfatları vardır. Kur’an’da Allah’ın bu özelliklerine işaret eden pek çok ayet bulunmaktadır. Bunlardan birinde, “…O, işitendir, görendir.” Şûrâ suresi, 11. ayet. buyrulur. Canlı varlıklar sesleri işitmek için kulaklara, cisimleri görmek için gözlere ihtiyaç duyarlar. Ama Allah’ın işitmek ve görmek için bu gibi organlara ihtiyacı yoktur.

Allah, her şeyi işitir ve bilir. Bu hususta Kur’an’da şöyle buyrulur: “…Rabb’im yerde ve gökte (söylenmiş) her sözü bilir. O, hakkıyla işiten ve bilendir.” Enbiyâ suresi, 4. ayet. Bizim bilgimiz sınırlıdır. Bizler ancak okuduğumuz, gördüğümüz, duyduğumuz şeyleri biliriz. Allah’ın bilgisi ise sınırsızdır.

O, sonsuz ve sınırsız güce sahiptir. Her şeyi Allah’ın yaratması, onun gücünün de her şeye yettiğini gösterir. Kur’an-ı Kerim’in, “…Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” Nûr suresi,
45. ayeti bu hususta bize açık bir delildir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.