Allah’ın sıfatlarının neler olduğunu ilmihal kitaplarından araştırınız.

Allah’ın sıfatlarının neler olduğunu ilmihal kitaplarından araştırınız. Allah’ın sıfatları:

Her şeyi yaratandır.
Her şeye gücü yeter.
Eşi ve benzeri yoktur.
Her şeyi bilir.
Her şeyi görür.
Her şeyi yaşatandır.
Her şeyi işitir.
İnceleyelim

1- Vücud: Allah vardır herşeyi yaratandır ve ezelidir.

2- Kıdem: Allah Teâlâ’nın varlığının herhangi bir başlangıç noktası yoktur her zaman vardır. Varlığının öncesi yoktur.

3- Beka: Allah Teâlâ’nın varlığının sonu olmaması, daima var olacak olmasıdır.

4- Vahdaniyyet: Allah Teâlâ’nın bir olması demektir. Allah Teâlâ’nın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yokdur.

5- Muhalefet-ün lil-havadis: Allah Teâlâ’nın sonradan vücud bulan varlıklara benzememesi demektir.

6- Kıyam bi-nefsihi: Allah Teâlâ’nın, başka bir varlığa ve hiçbir mekâna muhtaç olmadan zâtı ile kaim olması demektir. 

7- Hayat: Allah Teâlâ’nın hayat sâhibi olması demektir. Allah Teâlâ diridir. Hayatı, mahlûkların hayatına benzemez.

8- İlim: Allah Teâlâ’nın her şeyi bilmesi, ilminin her şeyi kuşatması demektir. Allah Teâlâ herşeyi bilir.

9- Sem’: Allah Teâlâ’nın her şeyi işitmesidir.

10- Basar: Allah Teâlâ’nın her şeyi görmesidir.

11- İrâdet: Dilediğini yaratır. Her şey Onun dilemesi ile var olur.

12- Kudret: Allah Teâlâ, herşeye gücü yeticidir.

13- Kelâm: Allah Teâlâ’nın harfe ve sese muhtaç olmadan konuşması demektir. Allah Teâlâ söyleyicidir. Söylemesi alet, harfler, sesler ve dil ile değildir.

14- Tekvîn: Allah Teâlâ yaratıcıdır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi O yaratır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.