Ametal atomları arasında hangi çeşit bağ bulunur?

Ametal atomları arasında hangi çeşit bağ bulunur? Bilinen elementlerden sadece 17 tanesi ametaldir. Hidrojen, oksijen, azot, kükürt, klor, brom, iyot ve karbon elementleri yaygın olarak karşılaşılan ametallerdir.

Ametallerin son katmanlarında, metallere oranla fazla sayıda (5, 6, 7 gibi) elektron bulunur.

bazı ametal atomları elektron dizilimi

Bazı ametal atomlarının atomları kendi aralarında kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngedeki bazı elektronlarını ortak kullanırlar. Ortaklaşa kullanılarak oluşturulan bağa kovalent bağ  ve oluşan bileşiklere kovalent bağlı bileşikler denir. Kovalent bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı gerçekleşmez.

Ametallerin Özellikleri

Periyodik tablonun sağ tarafında ametaller yer alır. Ametallerin büyük bir kısmı gaz hâlinde bulunur. Yalnızca brom, oda sıcaklığında sıvı, diğerleri katı hâldedir. Ametaller birçok bakımdan metallerden farklı özellikler gösterir. Örneğin katı hâldeyken kırılgandır ve metaller gibi dövülebilme ya da çekilerek tel hâline getirilebilme özelliği göstermez. Ayrıca ametaller ısı ve elektriği de iletmez. Periyodik tablonun en sağında bulunan ve ametal olan soy gazlar ise kararlıdır ve başka elementlerle tepkimeye girmez.

Katı haldeki ametallerin bazıları hem metal hem de ametal özellikleri gösterdikleri için bunlara yarı metal adı verilir. Yarı iletken de denilen bu elementlerden silisyum, bilgisayar yongalarında (çip) kullanılır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.