Periyodik cetvelde elementler gruplara hangi özelliklerine göre yerleştirilmiştir?

Periyodik cetvelde elementler gruplara hangi özelliklerine göre yerleştirilmiştir? Periyodik çizelge, benzer kimyasal ve fiziksel özellikleri olan elementlerin birlikte gruplandırıldıkları bir çizelgedir. Elementler gruplandırılırken oda şartlarındaki fiziksel hâl, sertlik-yumuşaklık, iletkenlik, kararlılık, iyon yükü gibi özellikleri dikkate alınır. Periyodik tabloda benzer özelliğe sahip elementler alt alta dizilmiştir.

elementlerin periyodik tablosu

Her elementin özelliklerini ayrı ayrı belirlemek yerine, periyodik tablodaki
yerine bakarak element hakkında bilgi edinilebilir. Bu durum kimya ile ilgilenenlerin işini önemli
ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Periyodik tablo yatay ve düşey sıralardan oluşmaktadır. Yatay sıralara periyot, düşey sıralara ise grup adı verilir. Elementler atom numaralarına göre yatay periyotlarda, kimyasal özelliklerindeki benzerliklere göre ise dikey gruplarda sıralanmışlardır.

Periyodik tabloda elementler soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artan atom numaralarına göre dizilmişlerdir. Periyodik tabloda 7 adet periyot ile 8 adet A ve 8 adet B olmak üzere 16 adet grup bulunur.

Elementler fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre metal, yarı metal ve ametal olmak üzere üç gruba ayrılır. Bilinen elementlerin çoğu metaldir. Sadece 17 element ametal, 8 element ise yarı metaldir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.