Seri ve Paralel Bağlı Devre Şemaları Çizelim

3. Seri ve Paralel Bağlı Devre Şemaları Çizelim

Yaptığınız etkinliklerde bir elektrik devresindeki ampullerin seri veya paralel bağlanabileceğini uygulayarak gördünüz. Bu devreler şema ile nasıl gösterilebilir? Şekil 3.4 ve 3.5’i inceleyiniz.
Yaptığınız etkinliklerde voltmetre ve ampermetreleri elektrik devrelerine öğretmeninizin gözetiminde bağladınız. Bildiğiniz gibi voltmetre bir iletkenin iki ucu arasındaki gerilimi, ampermetre ise iletkenin üzerinden geçen akımı ölçmemizi sağlar. Yandaki şekilde pil, ampul, bağlantı kabloları, voltmetre ve ampermetreden oluşan bir devre şeması verilmiştir (Şekil 3.6).

Seri ve paralel bağlama ile ilgili öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak ampermetre ve voltmetrenin devreye nasıl bağlandığını söyleyebilir misiniz?

Aşağıdaki şemadan da görüleceği gibi voltmetre ve ampermetreler devreye seri olarak bağlanırlar. Bunlar herhangi bir direnç oluşturmazlar sadece üzerilerinden akım geçişi sağlanır.

seri ve paralel bağı devre şeması

Şekil 3.4: İki ampul ve bir ampermetrenin seri bağlandığı bir devre şeması
Şekil 3.5: İki ampulün paralel ve ampermetrenin seri bağlandığı bir devre şeması

devre şeması
Şekil 3.6: Devre şeması

11 ve 12. etkinliklerde kurduğunuz seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan elektrik devrelerinin şemalarını defterinize çiziniz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.