Atatürk’ün çağdaş toplum yaratma mücadelesinde ve ülke sorunlarını çözmede bilim

Atatürk’ün, çağdaş toplum yaratma mücadelesinde ve ülke sorunlarını çözmede bilimi kılavuz olarak seçtiğine dair kanıtlar gösteriniz.Atatürk, bilime ve akılcılığa değer vermiş, Türk milletine bu yolda rehberlik etmiştir. Çünkü O, en önemli hedefi olan çağdaş uygarlığa bilimle ulaşılacağına inanıyordu. Bunun için zamanın gereklerine göre bilim ve teknolojiden, her türlü çağdaş buluşlardan yararlanmak gerekliydi. Atatürk, bilime verdiği önemi öğretmenlere yaptığı bir konuşmada şöyle açıklamıştır:

“Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir; İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s.627.)

Atatürk’ün önderliğinde çağdaş bilim insanları yetiştirmek amacıyla Cumhuriyet Döneminde yurt dışına öğrenciler gönderilmiştir. Bununla dünyada meydana gelen bilimsel gelişmeleri takip etmek ve eğitim kurumlarımıza aktarmak amaçlanmıştır. Atatürk, yurt dışına gönderilen bu öğrencilere şöyle demiştir: “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz!”

Şimdi, Atatürk’ün bilime verdiği önemin bir kanıtı olan aşağıdaki gazete haberini inceleyelim:

atatürkün bilimi kılavuz seçtiğine kanıt

Atatürk, yurt dışına öğrenci gönderilmesinin yanı sıra çağdaş eğitim kurumlarının açılmasına da öncülük etmiştir. Onun döneminde yerli ve yabancı uzmanların görüşleri alınarak çağdaş ölçütlere uygun bilim üreten kurumlar ve üniversiteler açılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede 1933 yılında Üniversite Reformu gerçekleştirilmiş ve İstanbul Üniversitesi açılmıştır.

Atatürk, kendisi de bir bilim insanı gibi çalışmalar yapmıştır. O, 1936-1937’nin kış aylarında bir Geometri kitabı hazırlayarak matematik bilimine katkıda bulunmuştur. Bu kitapta matematik terimlerinin, bilimsel ifadelerin Türkçe karşılıklarına yer vermiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.