Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşümün önemini arkadaşlarınızla tartışınız.

Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşümün önemini arkadaşlarınızla tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Geri dönüşüm: Kâğıt, cam, plastik ve metal gibi maddelerin diğer maddeler ile birlikte atılmadan ayıklanması ve bunların yeni bir ürün gibi tekrar kullanılmasıdır.

geri dönüşümün önemi

Geri dönüşümün önemini

– Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır.

– Türkiye’de atıkların geri kazanımı konusunda uzun yıllardır süren çalışmalar vardır. Cam, kâğıt, karton, plastik ve metal gibi atıklar özellikle çöp dökme sahalarından ve sokak toplayıcıları kanalıyla sokaklardan toplanmakta ve ham madde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.

– Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık % 15-20 ’sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.

– Bir ton kullanılmış kâğıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olacaktır.

– Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacaktır.

– Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, bira kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süre ile kalmaktadır.

– Piller % 99, kâğıt atıklar % 50 ve bahçe atıkları % 62 oranında geri kazanılabilir maddelerdir.

– Geri dönüştürülebilir atıklar çöpe karıştıklarında kirlenirler. Bu nedenle yeni ürün elde edilemez; ya da, elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olur.

– Geri kazanılabilir atıklarının ayrı toplanarak geri kazandırılması, bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de yasal bir zorunluluktur.

– Geri kazanılabilir maddelerin belirlenebilmesi için bu maddelerin üzerine bazı semboller ve kodlar yazılmaktadır. Bu kodlar tüm ülkeler tarafından bilinmekte ve bir şey çöpe atılırken bu sembollere dikkat edilmektedir.

– Evinizdeki tekrar kullanılamayan birçok şey geri kazanılarak başka yeni bir eşya olarak kullanılabilir.

– Geri kazanılmış bir ürün ile hayal bile edemeyeceğimiz birçok yeni ürün elde edilebilir.

– Örneğin, Geri kazanılmış soda şişelerinden T-shirtler, taraklar ve milyonlarca diğer plastik eşya yapılabilir. Hatta yeni bilgisayarınızın kutusu bile geri kazanılmış plastikten yapılmış olabilir.

– Geri kazanımı uygulamak hiç zor bir iş değildir.

– Geri kazanılabilir malzemeleri diğer çöplerle birlikte atmayıp geri kazanım merkezlerine göndermemiz bile yeterli olabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.