Evsel sıvı atıkların geri dönüşümü proje çalışması

Evsel sıvı atıkların geri dönüşümü proje çalışması

Canlıların en çok ihtiyaç duyduğu,yaşamak için olmazsa olmaz denen maddelerden biri sudur. Susuz hayat düşünülemez. Su sadece içmek için değil her türlü temizlikten tutun sanayi ve ziraî üretimlere kadar her alanda vazgeçilmez olarak kullanılan bir maddedir.

Artan nüfusla birlikte su, hızlı ve bilinçsiz bir kullanma sürecine girmiş ve su kaynakları önemli ölçüde azalmıştır. Yıkanırken, tıraş olurken ,temizlik yaparken tonlarca su boşa akıtılmaktadır. Çekilen her sifonda ortalama 5 litre temiz su yok edilmektedir. Konya’da, gelişigüzel açılan su kuyularından çekilen suyun, Konya Ovası’nda yüzlerce obruk oluşmasına sebep olduğu görülmüştür. Bu obrukların oluşumu, su kaynaklarının önemli ölçüde azaldığının bir göstergesidir (Yer altında bulunan suyun boşalmasıyla toprağın bu boşluğa çökerek oluşturduğu derin kuyulara obruk denir. ).

Kirli su görüntüsü

Evlerde Kullanılan Sıvılar

Evlerdeki sıvılar başlıca üç yerde kullanılır: Mutfak, banyo ve tuvalet. Günlük hayatta insanların evlerinde yemek içmekten temizliğe kadar pek çok alanda en çok kullandığı sıvı sudur. Suyun dışında miktarı fazla olmasa da kullanılan diğer sıvılar,sıvı yağlar,çamaşır suyu, tuz ruhu, kezzap, sıvı sabun, şampuan ve şurup şeklindeki malzemelerdir. Bu sıvıların tür ve miktarı insanların refah seviyesi ve kültürel yapılarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak hemen her evde bunların en az birkaçı bulunmaktadır.

Atık suların oluşturduğu kirlilik sonrası üreyen zararlı canlılar

Sıvı Evsel Atıkların Kirlenme Sebepleri

Evlerde kullanılan sıvıların hemen hemen tamamı kullanım sonrası veya kullanım süresinin dolması ile ya doğrudan ya da su ile karışarak atık haline gelir. Su, günlük yeme, içme, temizlik,banyo ve tuvalet faaliyetleri sonrası kirlenerek atık su haline gelir.

Sıvı yağlardan özellikle kızartma sonrası kullanımı riskli olanlar atık sıvı durumuna geçer. Bu yağlar eğer lavabolara boşaltılırsa, hem borulardaki su akışını, borulara yapışarak güçleştirir,hem de atık su arıtımında çeşitli sakıncalara yol açar.

Çamaşır suyu, tuz ruhu, kezzap, sabun, şampuan ve deterjan gibi maddeler de genelde su ile birlikte kullanıldıklarından suyu kirletirler. Özellikle çamaşır suyu, tuz ruhu, kezzap evlerde kullanıldıktan sonrası tuvalet veya lavaboya boşaltılacaksa mutlaka su ile seyreltilerek boşaltılmalıdır. Bu tür kimyasallar kanalizasyon borularında zehirli gaz çıkararak tehlike oluştururlar. Herhangi bir nedenle kanalizasyon borularına giren görevlilerin ölümüne yol açabilir.

Şurup ve diğer sıvı ilaçlar da kullanım süresi dolunca kimi evlerde lavabolara dökülerek su ile tahliye edilir. Bu ilaçlar da yine suda kirlenme meydana getirir. Evlerdeki tuvalet sonrası oluşan metabolizma atıkları da atık suları kirleten nedenlerdendir. Bazı evlerde çay artıkları da mutfaklarda lavaboya dökülerek uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu hem suyu kirletir,hem de tamamı akıncaya kadar fazla
su kullanılır.

Kirli suda canlılar yaşayamaz

Sıvı Evsel Atıkların Arıtılarak Geri Kazanılması

Sıvı evsel atıklar,binalara yapım aşamasında kurulmuş olan tahliye boruları ile evlerden uzaklaştırılır.Tahliye boruları kendilerinden daha büyük kanalizasyon şebekesine bağlıdır.Atık sular evlerdeki tahliye borusundan geçerek kanalizasyon borularına dökülür.Ev atık su tahliye boruları genellikle dar olduğundan bunları tıkayacak katı atıklar su içinde bulunmamalıdır.

Arıtma tesisi

Çoğu yerleşim biriminde atık su arıtma tesisi olmadığından,kanalizasyonda toplanan evsel atık sular,doğrudan dere,ırmak,göl veya denize boşaltılır.Bu atık su depolama şekli çok sakıncalıdır.Zira atık sudaki fiziksel,kimyasal ve biyolojik kirlilik yapıcı maddeler doğrudan tabii kaynaklara karışır.Bu durum o bölgedeki bütün canlıların sağlığını tehdit eder.

Atık suların sürekli depolanabileceği depolar yoktur.Sürekli ve büyük ölçeklerde oluşan atık suyu depolayacak alan oluşturmak mümkün değildir.Ancak bir ön depolama ile temizlenerek doğal kaynaklara deşarj edilir.Atık su depolamada temel hedef, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye olabilecek menfi etkilerin en az düzeye indirilmesidir. Atık su ön depolama sürecinde gerçekleşen temel aşamalar şunlardır:
– Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması
– Zararlı ağır metal ve zehirli bileşiklerin uzaklaştırılması
– Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması
– Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforun uzaklaştırılması
– Patojenik organizmaların yok edilmesi

Atık su parametrelerinden hangisinin ne derecede arıtılacağı, kanunlar ve yönetmeliklerle tespit olunmaktadır. Alıcı ortamların kirlilik özümseme kapasitelerine bağlı olarak belirlenen deşarj standartları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bir akarsuya yapılacak deşarj ile bir deniz ortamına veya bir göl ortamına yapılacak deşarj ölçütleri değişik olmaktadır.

Arıtılmış sular, eğer sulama suyu olarak kullanılacaksa sulama suyu standartlarına göre arıtım kademelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Endüstriyel atık sular için evsel atık sulara göre tamamen farklı standartlar kullanılmaktadır. Türk Çevre Kanunu’nun “Su Kirliliğinin Kontrolü” yönetmeliğinde toplam nüfusa bağlı olarak farklı arıtma metotları için evsel atık su deşarj standartları belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte endüstriler için ve deniz ortamına yapılacak atık su deşarjları için de standartlar yer almaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Verdiğin bilgiler çok doğru ve çok güzel ama genel olarak hep sudan sebeplerden bahsetmişsin. Keşke diğer sıvı atıklardan da bahsetseydin ama olsun. Bilgiler için çok teşekkür ederim. Bununla ilgili bir ödev yapıyordum senin sayende bilgilerim tamam. Çok teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.