Osmanlı Devleti Avrupa’yı hangi alanlarda etkilemiş ve hangi alanlarda Avrupa’dan etkilenmiştir?

Osmanlı Devleti Avrupa’yı hangi alanlarda etkilemiş ve hangi alanlarda Avrupa’dan etkilenmiştir? Osmanlı Avrupa ilişkilerini dikkate aldığınızda Osmanlı Avrupa’yı, Avrupa ise Osmanlı’yı hangi alanlarda etkilemiştir? Osmanlı ve Avrupa devletleri yüzyıllar boyu süren komşulukları döneminde birbirlerini etkilemişlerdir. Osmanlı kültürünün unsurları Avrupa’da ilgi görmüş, aynı şekilde Avrupa sanat ve estetik anlayışı Osmanlı’yı etkilemiştir.

Osmanlı’nın Avrupa’yı etkilediği konular

15.yüzyıldan itibaren Avrupa’da Türk müziğine, kumaşlarına, halılarına ve yaşam tarzına gösterilen ilgi giderek büyüdü. Osmanlı tekstil ürünleri, özellikle de ipekli kumaşlar, yalnız birer sanat eseri olarak değil, aynı zamanda dokunma şekilleriyle de Avrupalıları hayran bırakıyordu.

Türk kumaşları gibi Türk halıları da Avrupa’da çok beğeniliyordu. Kiliseleri, sarayları ve konakları süsleyen bu halılar Hollandalı ve İtalyan ressamların tablolarını bile süslemekteydi.

Türk elçilerin Avrupa başkentlerine gelmesi, bazı sahne eserlerine konu oluyordu. Örneğin; 1758 yılında III.Mustafa’nın tahta çıktığını bildirmek için Viyana’ya giden Türk Elçisi Ahmet Resmi Efendi içinde “Gönlü Yüce Türk” adlı bir bale hazırlanmıştı.

Osmanlı-Avrupa ilişkileri geliştikçe Türklerle ilgili konular, müzikli sahne oyunlarında giderek daha fazla yer almış ve bu gelişme 18.yüzyılda Avrupa’da Türk operası akımını ortaya çıkarmıştır. Bu akımın etkisiyle yazılan yüzün üzerindeki eser arasında en bilineni Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma adlı operasıdır. Osmanlı sarayını konu alan bu opera, Mozart’ın Türk kültürüne olan ilgisinin bir ürünüdür.

Osmanlı’nın Avrupa’dan etkilendiği konular

Padişah Abdülaziz Avrupa’da bir sanat müzesini gezerken

Avrupa’nın sanat anlayışı Osmanlı toplumunu mimarinin dışındaki alanlarda da etkiledi. Lale Devriyle birlikte günlük hayatta Batı tarzı mobilyalar kullanılmaya başlandı. Geleneksel Osmanlı divanlarının yerini sandalye ve koltuklar aldı. Sarayların duvarları resimlerle süslendi. Ressamlara, devlet adamlarının portreleri yaptırıldı.

Sait Efendi’nin Fransa dönüşünde İstanbul’a getirdiği tablolar, kitaplar, elbiseler ve mobilyalar Osmanlı başkentinde Batı modasının yayılmasına neden oldu.

Sait Efendi, ilk Türk matbaasının kurulmasında da önemli rol oynadı. Fransa’da matbaayı yakından görüp inceleyen Sait Efendi, İstanbul’a döndükten sonra İbrahim Müteferrika ile birlikte matbaa kurmaya karar verdi.

Osmanlılar, Batı müziği ile 16. yüzyılda tanıştı. 17 ve 18. yüzyıllar da ise Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte müzik alanındaki etkileşim daha da arttı. Dördüncü Mehmet’in şehzadelerinin sünnet kutlamalarında yabancı orkestraların verdiği konserler, İstanbul halkının Batı müziğini tanımasına yardımcı oldu.

Abdülaziz, Fransa’da bulunduğu sırada müzeleri ve Endüstri Sarayındaki uluslararası Paris Sergisini gezdi. Sergide sanayileşmenin ulaştığı noktayı gören ve bundan etkilenen padişah, dönüşünde Osmanlı topraklarında da bu tür fuarların açılmasını istedi.

Batı müziği Osmanlı askerî bandosunu da etkiledi. III.Selim yeni kurduğu Nizam-ı Cedit ordusunun yürüyüşlerinde kullanılmak üzere bir Fransız müzisyen yönetiminde boru ve trampet takımı kurulmasını sağladı. Askeri bando konusundaki en önemli gelişme II.Mahmut Döneminde yaşandı. II.Mahmut 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte mehter takımını da kaldırttı. Onun yerine İtalya’dan getirttiği şef Giuseppe Donizetti (Cuseppe Donizetti)’ye Mızıkayı Hümayun adıyla yeni bir askeri bando takımı kurdurttu.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.