Türk Ressam Ergin İnan Kimdir?

Türk ressamı, özgün baskı sanatçısı (Malatya, 1943).

1968’de Devlet Tatbiki Güzel Sanat­lar Yüksek Okulu’nu (günümüzdeki Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) bitiren ve bir yıl sonra Avusturya’ya giderek, Salzburg’da Yaz Akademisi’nde Emilio Vedova ile çalışan Ergin İnan, 1971-1973 yılları arasında Münih’te resim çalışmaları yaptı. Dönüşünde Devlet Tatbiki Gü­zel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif Resim Bölümü’ne öğretim üyesi olarak girdi. 1974’te düzenlenen 35. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde Ergin’den Çiller’e adlı yağlıboya çalışma­sıyla, 1975’teki 36. sergideyse Irmak Kıza adını taşıyan gene yağlı boya ya­pıtıyla başarı ödülleri kazandı. 1977’de Görsel Sanatçılar Derneği ta­rafından yılın grafik sanatçısı seçildi. Aynı yıl düzenlenen İstanbul Sanat Bayramı nedeniyle, özgün baskı da­lında başarı ödülü aldı. Ayrıca 1982 Uluslararası Kore Minyatür Baskı İki yılda bir Şergisi’nde ye Uluslararası Norveç Özgün Baskı İki yılda bir Sergisi’nde onur ödülleriyle değerlendi­rildi. Aynı tür ödüllerden bir başkası­nı 1980’de Almanya’da düzenlenen Uluslararası Grafik İkiyıldabir Sergisi’nde elde etti. 1981’de 5. Uluslara­rası Cleveland Desen İkiyıldabir Sergisi’nde dördüncülük, 1983’te gene aynı yarışmada O Kadın Figürü adlı özgün baskı çalışmasıyla, üç bin sa­natçı arasında birincilik ödülünü ka­zandı (bu resim, ödül sonrasında, Cleveland County Museum’un ko­leksiyonuna girdi). 1983’te Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü Mehmet Güler’le paylaştı; 1988’de II. Asya-Avrupa Sanat Bienali’nde Cumhurbaşkanlığı Atatürk Sanat Ödülü’nü aldı. Sanatçının yapıtları günümüzde müzelerde ve özel ko­leksiyonlarda, bu arada Ankara ve İs­tanbul Resim ve Heykel müzelerinde yer almaktadır.

Ergin İnan, ilk kişisel sergisini 1968’de İstanbul Türk-Alman Kültür Merkezi’nde açtı. 1975’te gene İstan­bul’da Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu salonlarında ve 1978’de Bedri Rahmi Galerisi’nde ikinci ve üçüncü kişisel sergilerini düzenledi. Yurt içinde ve yurt dışın­daki karma sergilere katıldı; çağdaş Türk grafik sanatını tanıtan sergilere yapıt verdi.

Yağlıboya da çalışmakla birlikte, da­ha çok bir özgün baskı sanatçısı ola­rak tanınan ve bu dalda kişisel bir an­latım geliştiren Ergin İnan’m resim­leri, fantastik gerçekçi akımın izleri­ni taşır; ama daha çok yöresel ve öz­gün bir özellik gösterir. Eski Türkçe kitap yaprakları üstüne çizdiği figür­lerinde ve böcek desenleriyle süsle­diği ince çizgili kompozisyonların­da, içten bir duyuşun, genel sınıfla­manın dışında kalan özgün bir du­yarlığın seçkin bir teknikle birleşen boyutları egemendir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.