Basit araç ve gereçlerle cam şişe metal kutu bir müzik aleti tasarlayıp yapınız.

Çevrenizde bulunan basit araç ve gereçlerle (cam şişe, metal kutu vb.) bir müzik aleti tasarlayıp yapınız. Müzik aletinizi ve oluşturduğunuz sesleri sınıfta arkadaşlarınıza tanıtınız. Bir ses kaynağında oluşan sesin şiddetli veya zayıf olması ses dalgalarının genliğine bağlı olarak değişir. Genliğin büyük olması durumunda şiddetli, genliğin küçük olması durumunda ise zayıf sesler oluşur. Müzik aletlerinde sesin şiddetli oluşması için genliğin büyük olması gerekir. Örneğin davula yavaş vurulduğunda genlik ve buna bağlı olarak sesin şiddeti düşük olur ve ses zayıf işitilir. Bağlama, gitar ve keman gibi müzik aletlerinde bir yandan teller titreştirilerek ses oluşturulurken bir yandan da parmakla tele farklı yerlerden basılarak titreşen kısmın uzunluğu değiştirilir. Uzunluk azaldıkça genlik küçülür ve ses zayıflamaya başlar. Uzunluğun artması durumunda ise genlik ve ses şiddeti artar.

cam şişe metal kutu müzik aleti yapımı

Bu resimde evdeki konserve kutularından bateri yapımı görülmektedir.

basit araç ve gereçlerle üflemeli müzik aleti

Evdeki araç gereçlerden keçeli kalem ile üflemeli müzik aleti yapımı

gazoz kapaklarından

Gazoz kapağı ve kartondan def yapımı

çay kaşıklarından müzik aleti yapımı

Evdeki basit araçlardan, havlu kağıt rulosu ve çatal kaşıklardan müzik aleti yapım tasarımı

basit araç ve gereçlerle müzik aleti

Karton lastik ve kalem ile yaylı çalgı yapımı

evdeki lastiklerden müzik aleti yapımı

evdeki araç gereçlerden müzik aleti

Müzik aletlerinde oluşan seslerin yüksekliği yani ince ya da kalın oluşu da sesin frekansına bağlı olarak değişir. Ses kaynağı ne kadar hızlı titreşirse o kadar ince, ne kadar yavaş titreşirse o kadar kalın ses verir. Örneğin bağlama, gitar veya keman gibi müzik aletlerinde teller aynı anda titreştirildiğinde, ince teller kalın tellere göre daha yüksek frekansta titreşir. Bu yüzden ince tellerde oluşan sesler kalın tellerde oluşan seslere göre daha ince duyulur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.