Bileşik nedir? Bileşiklere örnek veriniz.

Bileşik 2 veya 2’den çok elementin atom ve iyonlarından oluşan maddeye denir. Bileşikte bulunan elementlerin bir birine oranı sabittir. Örnek, suda her zaman 1 atom oksijen, 2 atom hidrojen vardır. Belirli şartlar altında bileşiğin fiziksel özellikleri alınan bütün numuneler için aynıdır. Bu durum bir bileşiği karışımdan ayırmaktadır. Bir element sadece tek tip atomdan oluşmuşken, karışımda ise iki veya daha çok element yada bileşik vardır. Örnek toprak bir karışımdır. Topraktan alınan numunelerde özellikler ve bileşimler çok farklı olarak çıkar. Her toprak numunesinden aynı sonuçlar çıkmaz. Bileşikte ise bütün numunelerden aynı özellik ve sonuç alınmaktadır.

Kimyasal reaksiyon sonucu bileşikler oluşur. Reaksiyona giren 2 farklı element olacağı gibi, bir elementle bir bileşik, bir bileşik ile bir bileşik olabilir. Bunların sayıları birden fazla da olabilir.

Bileşiği oluşturan elementlerin kimyasal aktivitesi bileşiğin kararlılığını gösterir. bağlıdır. Örnek sodyumklorür (NaCl) yani tuz çok kararlı bir bileşendir bozunmaz. Bu tür çok kararlı bileşikleri ayrıştırmak için daha çok enerjiye ihtiyaç gerekir. Bir kararlı bileşenin bozunması için gereken elektroliz gerilimi, kararsız bileşene göre daha fazladır. Organiz bileşenler daha kararsız oldukları için az bir ısı ile bozunmaları sağlanabilir.

Bileşiğin kimyasal veya fiziksel özellikleri, beleşiği meydana getiren elemetlerin özelliklerine bakarak anlaşılamaz. Klorür ve sodyum elementlerinin özelliklerine bakarak sodyum klorürün özellikleri bunlar diyemeyiz. Suyun elementlerini inceleyecek olursak, oksijen ve hidrojen elementleri birer gazdır. Ama su bileşiğine bakacak olursak bunun sıvı olduğunu görürüz. Temel element özellikleri bile değişmiştir.

Bileşikleri başlıca 2 sınıfta inceleyebiliriz. Bunlar:

1.Anorganik bileşikler: Daha çok iyonlardan oluşan bileşiklerdir. Tuzlar, bazları bu sınıfta sayabiliriz. Bu bileşiklerin temel özelliği kararlı bileşiklerdir. Çabuk bozunmazlar.

2.Organik bileşikler: Bunların diğer adı da karbon bileşiklerdir. Genellikle suda çözünürler. Bu sebeple iyonlaşma olmaz. Kararsız bileşiklerdir. Elementlerini bir arada tutan kuvvet, elektron bağlarıdır.

Bileşiklere Örnekler:

Sodyum klorür NaCl Yemek tuzu,
Soyum bikarbonat NaHCO3 Kabartma tozu
Sodyum hidroksit NaOH Kostik Sabun sanayiinde kullanılır,
Sodyum karbonat Na2CO3 Soda
Nitrik asit HNO3 Kezzap
Sülfirik asit H2SO4 Boya ve gübrelerde kullanılır.
Potasyum nitrat KNO3 patlayıcılarda ve gübrelerde kullanılır.
Magnezyum hidroksit Mg(OH)2 Rontgen film çekimlerinde kullanılır.
Amonyak NH3
Bakır sülfat CuSO4 Yapay ipeklerde ve zirratte kullanılır.
Kalsiyum nitrat Ca(NO3)2 Kibrit yapımında kullanılır.
Gümüş nitrat AgNO3 Fotoğrafçılıkta, İlaçlarda, kullanılır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.