Bir Misyoner-Hekim Livingstone’nin Hayatı

İngiliz kâşifi (Blantyre, İskoçya, 1813-Chitambo, Zambiya, 1873).

Bir Misyoner-Hekim

On yaşından itibaren bir pamuk ipli­ği fabrikasında çalışmaya başlayan David Livingstone çocukluğunda hiç­bir okula düzenli olarak devam ede­medi, ama okumayı çok sevdiği, zeki ve özenli olduğu için erişkin yaşa ge­lince eğitim yapmaya karar verdi. Bü­yük bir inanç adamı olarak daha on dokuz yaşındayken Afrika halklarına İsa’nın öğretisini benimsetmek gere­ğini duydu ve bu bakış açısından yo­la çıkarak, misyoner olmak amacıyla Glasgovv Üniversitesi’nde tıp dersle­rini izledi. 1838’de Londra Misyoner­ler Örgütü’ne katıldı ve 1841’de Kap’ta (Capetown) kısa bir süre kaldıktan sonra Beçuanaland’a (günümüzde Botsvana) gönderildi. Bu misyoner-hekimlik görevi 1849’dan sonra Orta ve Güney Afrika’yı keşfetmesini sağ­layan büyük bir gezgincilikle bütün­leşti; aynı yıl Kalahari çölünü geçti ve Ngami gölüne ulaştı (aynı yolu 1850, 1851 ve 1853 tarihlerinde de aştı). Zenci köle ticaretini keşfettiği 1851’deki seferinde Zambezi ırmağı­na uzandı; 1853’te gene bu ırmak bo­yunca batıya doğru ilerleyip, Atlas Okyanusu kıyılarına ulaştı, Luanda’ya (Angola) vardı; daha sonra ters yönde yol alarak yeniden Zambezi’ye döndü ve ırmağın Hint Okyanusu’ndaki deltasına dek indi. Bu arada Victo­ria çağlayanım keşfetti. Böylece, Gü­ney Afrika’yı batıdan doğuya doğru dolaşmış oluyordu.

1858-1864 yıllarındaki büyük gezisin­de Zambezi ırmağının Shire ile kesiş­tiği noktaya kadar ilerledi, daha son­ra Shire’i izleyerek Nyassa gölüne uzandı ve yöredeki bölgeleri keşfetti. 1866’da Zengibar’dan hareket ederek yeniden Nyassa gölüne ve oradan da Tanganyika gölüne ulaştı; böylece Nil ırmağının buradan kaynaklanmadığını da kanıtlamış oldu. 1871’de kâşif Stanley ile bu gölün kıyısında buluş­tu. 1873’te Nil’in kaynağını bulmak üzere yeniden yola çıkmak üzereyken 30 Nisanı 1 Mayısa bağlayan gece, Tanganyika kıyılarındaki Chitambo’da dizanteriden öldü.

Westminter’e Gömülüş

Yaptığı keşiflerle köle ticaretinin kor­kunçluğunu ortaya çıkartan misyoner-hekim Livingstone İngiliz kamuoyunu zenci köle ticaretine karşı ayağa kal­dırabilmek için çok çaba harcadı; özellikle 1856’da İngiltere’de geçirdiği günlerde verdiği konferanslarla ve yaptığı yayınlarla kamuoyunun ve İngiliz hükümetinin dikkatlerini Gü­ney Afrika’ya çekmeyi başardı. Bu ne­denle bir insanlık örneği haline geldi­ği için de Londra’da VVestminster Kilisesi’ne gömüldü. Livingstone’un yolculuk araştırmala­rı ve anılarıyla ilgili olarak yayımla­dığı yapıtlar arasında şunlar sayıla­bilir: Missionary Travels and Re­se a rches in South Africa (Bir Misyo­nerin Güney Afrika Yolculukları ve Araştırmaları. 185 7). Narrative of an Expedition to the Zambesi and İts Tributaries (Zambezi ve Kollarının Keş­finin Öyküsü, 1865); The Last Journals of David Livingstone (David Livingstone’un Son Günlüğü; ölümünden sonra 1874’te yayımlandı).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.