Sizce haberleşmenin çok hızlı olması insanlar için neden önemlidir?

Aşağıdaki metinde dünyanın evrensel bir köye dönüştüğü iddia edilmektedir. Bu iddia ile ilgili siz neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

Bu iddia doğrudur. İnter sayesinde dünyanın her hangi bir yerindeki bir kişi ile video görüşme de dahil iletişim kurabilir. Her an kitle iletişim raçları Hindistan’daki ve ya Amerikadaki afetler den olaylardan haberdar olabiliriz. Takip ettiğimiz bir kişiyi sosyal medyadan takipçisi olarak neler yaptığını anlık olarak cep telefonundan bile takip etmek mümkün hale gelmiştir.

Sizce haberleşmenin çok hızlı olması insanlar için neden önemlidir? insanlar neden iletişim teknolojisini geliştirebilmek için çaba sarf ediyorlar?

Haberleşmenin hızlı olması insanların iletişim ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu iletişim ihtiyacı için gerekli olan teknolojinin ilerlemesi için insanlar sürekli çaba sarfetmektedirler. İletişim, başka toplumlardan veya başka insanlardan haber almak onlarla etkileşim içine girmek insanın sosyal yönünün kuvvetli olması sebebiyledir.

İnsanların doğru karar verebilmesi için habere, bilgiye gereksinimleri vardır. Bunu onlara büyük ölçüde kitle iletişim araçları sağlar. Bir bakıma kitle iletişim araçları, toplumdaki sorunları çözmese de çözüm için uygun ortamı hazırlar. Bu ortam insanların sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi sahibi oldukları ortamdır. İnsanlar kitle iletişim araçlarından yararlanarak kültürel birikim elde ettiklerinden sorunlar üzerinde daha etkin çözüm önerileri getirebilirler. Sorunlar bazen basit bazen çok karmaşık olabilir. Bunun ilke olarak hiç önemi yoktur, çünkü hepsi için çözüm yolu önce ne ile karşı karşıya olunduğunun bilinmesidir. Bunu gerçekleştirecek olan kitle iletişimidir.

insanlar arası iletişim konusunda internet üzerinden bir araştırma yapsaydınız belki siz de yukarıdaki bilgiye ulaşabilirdiniz. Medya insanlar arası etkileşimde oldukça önemlidir. Aşağıdaki haberi “5N 1K” soruları ile inceleyiniz. Bu haberin kimleri nasıl etkileyebileceğini tespit ediniz. Siz de farklı gazete haberleri bulup bu haberlerin insanlar arası etkileşimdeki yerinin neler olabileceğini söyleyiniz.

McLuhan (Meklahın)’ın (İletişimci) deyimiyle dünya evrensel bir köye dönüşmüştür. İletişim teknolojileri sayesinde ortak bilgi üretmek, almak ve göndermek olabildiğince hızlı ve kolay bir hâl almıştır. Kitle iletişim araçları, radyo, televizyon ve gazeteler her geçen gün yayılırken iletişim süreci de hızlanmış, gittikçe tüm dünyadaki gelişen olaylardan çok kısa sürede haberdar olma imkânı sağlamıştır. Uydu teknolojisi ile radyo ve televizyon yayınları uluslararası bir boyut kazanırken teknoloji yoluyla bütün bir gazete sayfası birkaç dakika içinde binlerce km uzağa gönderilebilmektedir. İnternet teknolojisinin de gelişerek hızla yaygınlaşması, iletişimi oldukça kolaylaştırırken dünyamızı her geçen gün daha da küçültmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.