Biyoteknolojik çalışmalar ve bu çalışmaların hayatımızdaki önemi…

Ansiklopedi, İnternet ve sağlıkla ilgili yayınlardan biyoteknolojik çalışmalar ve bu çalışmaların hayatımızdaki önemi hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Biyoteknolojik çalışmalar bir çok alanda yürütülmektedir. Bunlara şeker hastaları için insülin üretilmesi, böcek ilaçları, parfümler, deterjanlar, biyolojik silahlar vb. örnek verilebilir. Ancak genetik mühendisliğinin uygulamaları bazı problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu problemler yine bilim insanlarının çalışmaları sayesinde önlenebilmektedir.

Günümüzde, gen teknolojisi ve genetik mühendisliğinin gelişmesine bağlı olarak, genlerin neden olduğu bazı hastalıklar doğumdan önce teşhis edilebilmektedir. Genetik hastalıklardan bazıları tedavi edilebildiği halde bazı genetik hastalıkların günümüz koşullarında tedavisi mümkün değildir.

Son yıllarda genetik mühendisleri, bozuk genlerin yerini bulmak ve bu genleri normal dizilişli genlerle değiştirmek amacıyla çalışmaktadırlar. Genetik mühendislerinin çalışmaları sonucunda, hâlen insan genlerinin önemli kısmının yerleri ve işlevleri belirlenmiş olup bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Bitki, hayvan ve bazı organizmaların yapılarının değiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Genetik mühendisliğinin başlıca uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir:

• Klonlama
• Türlerin ıslah edilmesi
• Yeni sebze ve meyvelerin üretilmesi
• İnsan sağlığına yönelik olarak yeni proteinlerin geliştirilmesi
• Bazı hormon, vitamin ve antibiyotiklerin üretilmesi
• Bitkilerde verimliliğin ve dayanıklılığın artırılması
• Hastalık yapan genlerin tespit edilmesi ve değiştirilmesi
• Suların atık maddelerden arındırılması

Gen teknolojisinin kullanımı bir yandan fayda sağlarken diğer yanda insanlık ve toplum için bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzlukların başında, gen yapılarına müdahale edilmesinin istenmeyen bazı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabileceği ihtimali gelmektedir.

Oluşturulacak yeni organizmaların hastalık yapıcı veya çevreyi bozucu etkilerinin olabileceği yönünde kaygılar bulunmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.