Orman mühendisliği,…ve çiçekçilik meslekleri ne tür çalışmalar yürütmekte ve görevler üstlenmektedir?

Orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, seracılık ve çiçekçilik meslekleri bitkiler ile ilgilenen meslek çeşitlerindendir. Çevrenizde bu mesleklerde çalışan kişiler var mı? Bu mesleklerde çalışanlar ne tür çalışmalar yürütmekte ve görevler üstlenmektedir? Elde ettiğimiz bilgileri sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşalım.

Bitkiler ile ilgili mesleklerin yürüttüğü çalışmalar ve görevler

Orman Mühendisliği Görevleri

 • Orman mühendislerinin görevleri genel itibari ile ormanları korumak olup, orman alanlarını saptar,
 • Arazi ölçümleri yapar.
 • Görev yerindeki toprak yapılarını tespit edip buralara dikilecek uygun fisanları belirler.
 • Fidanlıkların denetim ve kontrolünü yapar.
 • Hastalıklara karşı ağaçları korur ve önlemler alır.

Ziraat Mühendisliği Görevleri

 • Görev yerindeki, bölgenin toprak analizlerini yapar.
 • Toprağın verimli olması için gerekli çalışmaları yapar.
 • Toprakta yetişebilecek bitkileri tespit etmek.
 • Bölgede, fidelerin dikilmesi, tohumların ekilmesi, ilaçlanması ve gübrelenmesi yöntem ve zamanları belirlemek.
 • Bölgedeki hasat edilen ürünlerin, sınıflandırılması, depolanması ve korunması için gereken tedbirleri alır.
 • Bitkilerin verimlerinin artması, hastalıklardan korunması için gereken önlemleri almak.
 • Çiftçileri eğitici çalışmalar yapmak.
 • Tarım arazileri, yapısını incelemek, ıslah edici ve koruyucu proje ve çalışmalar yapmak.

Seracılık Mesleği Görevleri

 • Seraları uygun malzemelerle hazırlamak.
 • Seraların verimli iş görebilmesi için, seranın nemlendirme, havalandırma, ısıtma gibi işleri düzenlemek.
 • Sera bitkilerinin gelişmini takip etmek.
 • Sera çevre faktörlerinin bitkilerde gelişime etkilerini belirlemek.
 • Bitkilerin yetişme şartlarını belirleyip, buna uygun, yastık, ekim ve dikim yerlerini hazırlamak.
 • Seradaki bitkilerin su ve minarel ihtiyaçlarını tespit etmek. Sulama yöntemini belirlemek.

Çiçekçilik Mesleği Görevleri

 • Çiçekçilik, çiçekleri cinslerine göre sınıflandırmak.
 • İç mekan süs bitkilerini temin etmek
 • Kesme çiçekleri temin etmek.
 • Çiçeklerin, düzenlemesi, sunumu ve satışını yapmak.
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.